Сергій Квіт = Serhiy Kvit
Сергій Квіт = Serhiy Kvit
National University of Kyiv-Mohyla academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Масові комунікації
С Квіт
Видавничий дім" Києво-Могилянська академія", 2008
247*2008
Основи герменевтики: Навчальний посібник
С Квіт
Видавничий дім" КМ Академія", 2003
1452003
Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет
С Квіт
К.: Київський університет, 2000
502000
Герменевтика стилю
С Квіт
262011
Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ
С Квіт
Освіта України 2, 4-5, 2015
242015
Алгоритм університетського розвитку
С Квіт
192008
The ideology of the Euromaidan
S Kvit
Social, Health, and Communication Studies Journal 1 (1), 27-40, 2014
142014
Герменевтика:[навч. посіб.]
СМ Квіт
К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2005
14*2005
В межах, поза межами і на межі
С Квіт
Асоціяція "Нова література", 1999
141999
Виміри філософської герменевтики
С Квіт
132007
Дмитро Донцов і «Літературно-Науковий Вістник»(«Вістник») на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-х—30-х років
СМ Квіт
Ідеологічний, естетичний та організаційний принципи: автореф. дис. на …, 2000
122000
Потрібні зміни: зміст і завдання освітніх реформ [Електронний ресурс]
С Квіт
Українська правда.–27.01, 2015
112015
The Battlerfront of civilizations: education in Ukraine
S Kvit
Kyiv Mohyla Academy Publishing House, 2015
102015
Інноваційність як норма освітніх реформ
СМ Квіт
Дзеркало тижня, 51-52, 2009
102009
Масові комунікації: підруч. для студ. вищ. навч. закл.
С Квіт
К.: Києво-Могилянська академія 206, 2008
102008
Призначення університету і клітка для тигра
С Квіт
Дзеркало тижня, 2006
102006
Беззахисна інтелектуальна власність, або як подолати «долину смерті»
СМ Квіт
Режим доступу: http://gazeta. dt. ua/technologies/bezzahisna-intelektualna …, 2015
92015
New dawn for higher education in Ukraine?
S Kvit
University World News 16, 2012
92012
Борхес, що косить галявинки
С Квіт
Зарубіжна література, 5, 2002
92002
Трагічний оптимізм Дмитра Донцова
С Квіт
Слово і час, 32-45, 1993
91993
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20