Олексій Третяк Oleksii Tretiak Алексей Третяк
Олексій Третяк Oleksii Tretiak Алексей Третяк
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
No verified email
TitleCited byYear
Публічна сфера політики демократичного суспільства: теоретико-методологічні засади і напрямки структурної еволюції
ОА Третяк
Вид-во Дніпропетровського університету, 2012
92012
ПУБЛІЧНА СФЕРА ПОЛІТИКИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
ОА Третяк
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012
92012
Вплив новітніх комунікаційних Інтернет-мереж на розвиток публічної сфери політики
ОА Третяк
Економічний часопис, 37 – 39, 2011
62011
Інституалізація публічної сфери в умовах демократичних трансформацій: роль держави та громадянського суспільства
ОА Третяк
Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць, 494 – 501, 2010
4*2010
Публічна сфера політики та інституційна структура політичної системи: взаємодоповнення чи альтернативні виміри політичної дійсності?
ОА Третяк
ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСьКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ …, 2014
22014
Публічна сфера політики демократичного суспільства: між політичною теорією та громадською практикою
ОА Третяк
Грані: наук.-теоретичний і громадсько-політ. альманах., 77-82, 2013
22013
Публічна сфера політики як концепт сучасних гуманітарних дисциплін: соціальна функція і політико-управлінський зміст
ОА Третяк
Наукові праці: Науково-методичний журнал 182 (170), 81– 84, 2012
22012
Українські політичні сили як учасники публічної сфери політики
ОА Третяк
Грані, 103 – 106, 2012
22012
Політичний дискурс і публічна сфера: зміст та співвідношення понять
ОА Третяк
Наукові праці: Науково-методичний журнал 175 (163), 99 – 103, 2011
12011
Публічна сфера демократичного суспільства: трансформація явища в сучасних умовах
ОА Третяк
Грані: наук.-теоретичний і громадсько-політ. альманах., 146 – 150, 2011
12011
ПОЛІТИЧНА ІСТИНА Й ПОЛІТИЧНЕ БУТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ ОНТОЛОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ОА Третяк
Вісник Дніпропетровського університету, 171-178, 2017
2017
Public sphere of politics: between classical grounds and new political actuality
T Oleksii
Grani, 5-10, 2016
2016
Політична істина: епістемологічні, методологічні та комунікативні імплікації
ОА Третяк
ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2016
2016
Партійно-ідеологічні засади публічної сфери політики: відстоювання позицій чи ідеологічне навіювання?
ОА Третяк
Філософія і політологія в контексті сучасної культури: Науковий журнал., 262 …, 2014
2014
Раціоналізація публічної сфери політики: реальний проект чи футорологічний концепт?
ОА Третяк
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія …, 2013
2013
Публічна сфера політики як структурна основа демократичної відкритості
A Tretyak
Філософія та політологія в контексті сучасної культури, 264-271, 2012
2012
Громадський розсудок як категорія публічної сфери політики
A Tretyak
Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках 1 …, 2012
2012
Демократична громадськість у контексті розвитку публічної сфери політики сучасної України
ОА Третяк
Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць., 663 – 668, 2012
2012
Структурний вимір громадськості як компоненту публічної сфери політики
ОА Третяк
Освіта регіонів. Сер. Політологія. Психологія. Комунікації., 51, 2012
2012
Публічна сфера політики як чинник демократизації транзитивних суспільств
ОА Третяк
Сучасна українська політика, 201 – 210, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20