Микола Павлович Костіков (Mykola Kostikov, Николай Павлович Костиков)
Микола Павлович Костіков (Mykola Kostikov, Николай Павлович Костиков)
Національний університет харчових технологій, кафедра інформаційних систем
Verified email at nuft.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Можливості сучасних електронних засобів навчання польської мови для вивчення граматики студентами
МП Костіков
52012
Алгоритм адаптивного навчання в системі електронних навчально-методичних ресурсів дисципліни
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, МП Костіков
12012
Разработка информационной технологии поддержки процесса корректировки ассортимента продукции пищевого предприятия
O Kharkianen, O Myakshylo, S Hrybkov, M Kostikov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (3), 77-87, 2018
2018
Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ
МП Костіков
2016
Електронний тренажер самонавчання словозміни іноземної мови
МП Костіков
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 22-28, 2016
2016
3D-друк та його застосування
ЮІ Варісова, МП Костіков
2015
A FORMAL MODEL OF POLISH NOUNS INFLECTION
MP Kostikov
Radio Electronics, Computer Science, Control, 2015
2015
Огляд сучасних мобільних операційних систем
ВО Чечина, МП Костіков
2015
Моніторинг екологічного стану ґрунтів
АВ Ющик, МП Костіков
2015
ФОРМАЛЬНА МОДЕЛЬ СЛОВОЗМІНИ ІМЕННИКІВ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
МП Костіков
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 2015
2015
Модель студента для експертно-навчальної системи граматики іноземної мови
АМ Гуржій, МП Костіков
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2015
2015
Архітектура експертно-навчальної системи граматики іноземної мови
МП Костіков, ВВ Самсонов
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 145–149-145–149, 2015
2015
Побудова бази знань словозміни польської мови для адаптивного навчання
МП Костіков
2014
Модель студента для навчання граматики польської мови
МП Костіков
2014
Формалізація граматичних правил для навчання польської мови
МП Костіков
2014
МОДЕЛЬ СТУДЕНТА И АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНО-ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГРАММАТИКИ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА
МП Костіков, ВВ Самсонов
Інформаційні технології в освіті, 87-95, 2014
2014
База знань морфології польської мови для індивідуалізованого навчання
МП Костіков
2014
Компонентно-орієнтоване навчання граматики слов’янських мов (на прикладі польської)
МП Костіков
2013
Навчання граматики польської мови на основі моделі морфології
МП Костіков
2013
Decomposing morphological rules of Polish for adaptive language learning
M Kostikov
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20