Микола Павлович Костіков (Mykola Kostikov, Николай Павлович Костиков)
Микола Павлович Костіков (Mykola Kostikov, Николай Павлович Костиков)
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Verified email at knu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Алгоритм адаптивного навчання в системі електронних навчально-методичних ресурсів дисципліни
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, МП Костіков
52012
Можливості сучасних електронних засобів навчання польської мови для вивчення граматики студентами
МП Костіков
52012
Development of information technology for supporting the process of adjustment of the food enterprise assortment
O Kharkianen, O Myakshylo, S Hrybkov, M Kostikov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 77-87, 2018
22018
Формальна модель словозміни іменників польської мови
МП Костіков
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 18-21, 2015
1*2015
Decomposing morphological rules of Polish for adaptive language learning
M Kostikov
12013
Оновлення та модернізація сторінки випускників сайту кафедри інформаційних систем НУХТ
А Слєпцов, М Костіков
87 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студ. «Наукові здобутки …, 2021
2021
Порівняння фреймворків UIkit і SwiftUI при розробленні мобільних додатків під iOS
М Демченко, М Костіков
87 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студ. «Наукові здобутки …, 2021
2021
МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ НАЛАШТУВАННЯ НЕЧІТКОЇ МОДЕЛІ
ЯВ Гладкий, МВ Гладка, РВ Лісневський, МП Костіков
Наукові праці Третьої міжнар. наук.-практ. конф.«Сучасні тенденції розвитку …, 2021
2021
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ НА ОСНОВІ СЦЕНАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
КЄ Бобрівник, МП Костіков
Наукові праці Третьої міжнар. наук.-практ. конф.«Сучасні тенденції розвитку …, 2021
2021
Розроблення бази знань гібридної експертної системи для моделювання рецептур морозива із заданими показниками якості
M Kostikov, N Breus, S Hrybkov, N Vovkodav, МП Костіков, НМ Бреус, ...
НУХТ, 2021
2021
Using the Internet of Things when Introducing CRM Systems in the Banking Sector
M Gladka, R Lisnevskyi, M Kostikov
Information Technology and Interactions (Satellite), December 04, 2020, Kyiv …, 2020
2020
Створення системи автоматизації процесу замовлень у шкільній їдальні
АВ Шкляр, МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Розроблення web-системи для контролю та синхронізації інформації про товари на складі
МВ Титечко, МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Розроблення інформаційної системи обліку випускників кафедри інформаційних систем
РО Сулимка, МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Побудова IoT-системи для інтелектуального керування температурою приміщення
ВВ Кузьменко, МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Побудова розподілених систем інтернету речей із використанням SQLite
МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Використання емуляторів систем інтернету речей при навчанні
МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Розроблення web-додатка для автоматизації взаємодії студентів і деканату
МП Каліка, МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Створення інтерактивного електронно-механічного натискача (clicker) для студентського гуртка з IoT
АО Буряченко, АО Мошенський, МП Костіков
VII Міжнар. наук.-техн. Internet-конф. «Сучасні методи, інформаційне …, 2020
2020
Використання Telegram-ботів для реалізації розподілених IoT-рішень
М Костіков
Проблеми інформатизації: тези доповідей 16-ї міжнар. наук.-техн. конф., Київ …, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20