Follow
Mykola Kostikov
Mykola Kostikov
Other namesМикола Павлович Костіков, Николай Павлович Костиков
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Verified email at nuft.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of information technology for supporting the process of adjustment of the food enterprise assortment
O Kharkianen, O Myakshylo, S Hrybkov, M Kostikov
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 77-87, 2018
72018
Алгоритм адаптивного навчання в системі електронних навчально-методичних ресурсів дисципліни
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, МП Костіков
62012
Можливості сучасних електронних засобів навчання польської мови для вивчення граматики студентами
МП Костіков
62012
An IoT Solution: A Fitness Trainer
Y Hladkyi, M Gladka, M Kostikov, R Lisnevskyi
IT&I-WS-2021 (Information technology and implementation 2021). Selected…, 2021
22021
Using the Internet of Things when Introducing CRM Systems in the Banking Sector
M Gladka, R Lisnevskyi, M Kostikov
Information Technology and Interactions (Satellite), December 04, 2020, Kyiv…, 2020
2*2020
Архітектура експертно-навчальної системи граматики іноземної мови
МП Костіков, ВВ Самсонов
Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 145–149-145–149, 2015
22015
Decomposing morphological rules of Polish for adaptive language learning
M Kostikov
22013
A Model of the Application of IoT Devices Based on RFID to Ensure the Safety of the Military and Civilian Population under War Conditions.
M Gladka, A Kuchansky, M Kostikov, R Lisnevskyi
IT&I, 269-278, 2022
12022
Методи кластеризації як інструмент налаштування нечіткої моделі
ЯВ Гладкий, МВ Гладка, РВ Лісневський, МП Костіков
Наукові праці Третьої міжнар. наук.-практ. конф.Сучасні тенденції розвитку…, 2021
12021
Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 Інформаційні…
МП Костіков
12016
Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06
МП Костіков
Національний університет харчових технологій, 2016
12016
Електронний тренажер самонавчання словозміни іноземної мови
M Kostikov, МП Костіков
Наукові праці Національного університету харчових технологій 22 (2), 22-28, 2016
12016
Формальна модель словозміни іменників польської мови
МП Костіков
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 18-21, 2015
12015
Модель студента для експертно-навчальної системи граматики іноземної мови
АМ Гуржій, МП Костіков
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла…, 2015
12015
Модель студента для навчання граматики польської мови
МП Костіков
12014
Модель студента й алгоритм навчання експертно-навчальної системи граматики польської мови
МП Костіков, ВВ Самсонов
Інформаційні технології в освіті, 87-95, 2014
12014
База знань морфології польської мови для індивідуалізованого навчання
МП Костіков
12014
Компонентно-орієнтоване навчання граматики слов’янських мов (на прикладі польської)
МП Костіков
12013
Навчання граматики польської мови на основі моделі морфології
МП Костіков
12013
Підхід Розумних парадигм для створення бази знань морфології польської мови
МП Костіков
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20