Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; I.P.Kovalchuk; Iwan Kowalczuk; Ковальчук
Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; I.P.Kovalchuk; Iwan Kowalczuk; Ковальчук
Verified email at nubip.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз
ІП Ковальчук
Львів: Інститут українознавства 44, 1997
1721997
Геоекологія Розточчя: монографія
І Ковальчук, М Петровська
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003
482003
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 3, 480 с., 1993
291993
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 2, 480 с., 1990
291990
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 1, 416 с., 1989
291989
Основи геоморфології: Навч. посібник/За ред. ОМ Маринича
ВВ Стецюк, ІП Ковальчук
К.: Вища школа, 2005
232005
Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: монографія
ІП Ковальчук, ТС Павловська
Луцьк: РВВ Вежа Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008
212008
Екологічна геоморфологія
О Адаменко, Г Рудько, І Ковальчук
Івано-Франківськ: Факел, 2000
202000
Речные системы Западного Подолья: методика выявления масштаба и причин многолетних изменений их структуры и экологического состояния
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геоморфология, 27-34, 1989
151989
Комплексний аналіз сучасного стану сільських територій: структурна схема, алгоритми, методи і дослідницькі технології
ІП Ковальчук, ТВ Євсюков
Землеустрій і кадастр, 20-35, 2008
132008
Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій
ІП Ковальчук, ЄА Іванов, ЮМ Андрейчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2004.–Вип 65, 105-110, 2004
132004
Теоретико-методологічні основи й методика геоекологічного картографування і моделювання гірничопромислових геокомплексів
ЄА Іванов, І Ковальчук, Ю Андрейчук
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки…, 2006
122006
Korytarz ekologiczny doliny Bugu
A Dombrowski, Z Głowacki, W Jakubowski, I Kovalchuk, Z Michalczyk, ...
Stan-Zagrożenia-Ochrona, Praca zbiorowa 350, 2002
122002
Формы проявления эрозионно-аккумулятивных процессов на малых речных водосборах
ГП Бутаков, ОП Ермолаев, ВИ Мозжерин, ИП Ковальчук, ЛФ Литвин, ...
Эрозионные и русловые процессы. Луцк: Изд. Луцкого пед. ин-та, 19-42, 1991
121991
Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine
I Kovalchuk, V. Martyniuk
Geography and Natural Resources., pp. 305-312, 2015
112015
Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець)
Ю Андрейчук, І Ковальчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2003.–Вип 63, 183-187, 2003
112003
Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура
ІП Ковальчук
Часопис картографії, 36-45, 2012
102012
Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району
КІП , Андрейчук Ю.М., Іванов Є.А.
Часопис картографії, 88-101, 2011
102011
Regional ecological and geomorphological analysis
I Kovalʹchuk
In-T Ukrainoznavstva, 1997
101997
Изменения pечных систем Западного Подолья в XVІІІ-ХХ веках
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геомоpфология,, 55 – 72, 1992
10*1992
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20