Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; Ivan Kovalchuk; I.P.Kovalchuk; Iwan
Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; Ivan Kovalchuk; I.P.Kovalchuk; Iwan
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз
ІП Ковальчук
Львів: Інститут українознавства 44, 1997
1801997
Геоекологія Розточчя: монографія
І Ковальчук, М Петровська
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003
522003
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 3, 480 с., 1993
301993
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 2, 480 с., 1990
301990
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 1, 416 с., 1989
301989
Основи геоморфології: навч. посібн.[для студ. вищ. навч. закл.]
Стецюк В.В., Ковальчук І.П.
К.: Вища шк., 2005
27*2005
Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: монографія
ІП Ковальчук, ТС Павловська
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008
262008
Екологічна геоморфологія
О Адаменко, Г Рудько, І Ковальчук
Івано-Франківськ: Факел, 2000
212000
Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine
I Kovalchuk, V. Martyniuk
Geography and Natural Resources., pp. 305-312, 2015
162015
Формы проявления эрозионно-аккумулятивных процессов на малых речных водосборах
ГП Бутаков, ОП Ермолаев, ВИ Мозжерин, ИП Ковальчук, ЛФ Литвин, ...
Эрозионные и русловые процессы, 19-43, 1991
161991
Речные системы Западного Подолья: методика выявления масштаба и причин многолетних изменений их структуры и экологического состояния
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геоморфология, 27-34, 1989
161989
Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій
ІП Ковальчук, ЄА Іванов, ЮМ Андрейчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2004.–Вип 65, 105-110, 2004
152004
Комплексний аналіз сучасного стану сільських територій: структурна схема, алгоритми, методи і дослідницькі технології
ІП Ковальчук, ТВ Євсюков
Землеустрій і кадастр, 20-35, 2008
132008
Теоретико-методологічні основи й методика геоекологічного картографування і моделювання гірничопромислових геокомплексів
ЄА Іванов, ІП Ковальчук, ЮМ Андрейчук
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки …, 2006
132006
Изменения pечных систем Западного Подолья в XVІІІ-ХХ веках
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геомоpфология,, 55 – 72, 1992
13*1992
Korytarz ekologiczny doliny Bugu
A Dombrowski, Z Głowacki, W Jakubowski, I Kovalchuk, Z Michalczyk, ...
Stan-Zagrożenia-Ochrona, Praca zbiorowa 350, 2002
122002
Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура
ІП Ковальчук
Часопис картографії, 36-45, 2012
112012
Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець)
Ю Андрейчук, І Ковальчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2003.–Вип 63, 183-187, 2003
112003
Regional ecological and geomorphological analysis
I Kovalʹchuk
In-T Ukrainoznavstva, 1997
111997
Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району
КІП , Андрейчук Ю.М., Іванов Є.А.
Часопис картографії, 88-101, 2011
102011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20