Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; I.P.Kovalchuk; Iwan Kowalczuk; Ковальчук
Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; I.P.Kovalchuk; Iwan Kowalczuk; Ковальчук
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
НазваПосиланняРік
Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз
ІП Ковальчук
Львів: Інститут українознавства, 92-118, 1997
1591997
Геоекологія Розточчя. Монографія
І Ковальчук, М Петровська
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003
422003
Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: монографія
ІП Ковальчук, ТС Павловська
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008
212008
Основи геоморфології: навч. посібн.[для студ. вищ. навч. закл.]
Стецюк В.В., Ковальчук І.П.
К.: Вища шк., 2005
19*2005
Екологічна геоморфологія. Підручник
ОМ Адаменко, ГІ Рудько, ІП Ковальчук
Івано-Франківськ: Факел, 2000
182000
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 3, 480 с., 1993
14*1993
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 2, 480 с., 1990
141990
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 1, 416 с., 1989
141989
Речные системы Западного Подолья: методика выявления масштаба и причин многолетних изменений их структуры и экологического состояния
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геоморфология, 27-34, 1989
131989
Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій
ІП Ковальчук, ЄА Іванов, ЮМ Андрейчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2004.–Вип 65, 105-110, 2004
112004
Формы проявления эрозионно-аккумулятивных процессов на малых речных водосборах
ГП Бутаков, ОП Ермолаев, ВИ Мозжерин, ИП Ковальчук, ЛФ Литвин, ...
Эрозионные и русловые процессы. Луцк: Изд-во ЛГПИ, 19-42, 1991
111991
Комплексний аналіз сучасного стану сільських територій: структурна схема, алгоритми, методи і дослідницькі технології
ІП Ковальчук, ТВ Євсюков
Землеустрій і кадастр, 20-35, 2008
102008
Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець)
Ю Андрейчук, І Ковальчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2003.–Вип 63, 183-187, 2003
102003
Korytarz ekologiczny doliny Bugu
A Dombrowski, Z Głowacki, W Jakubowski, I Kovalchuk, Z Michalczyk, ...
Stan-Zagrożenia-Ochrona, Praca zbiorowa 350, 2002
102002
Изменения pечных систем Западного Подолья в XVІІІ-ХХ веках
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геомоpфология,, 55 – 72, 1992
10*1992
Complex geoenvironmental atlas of a basin system: concept, structure, implementation, thematic filling
I Kovalchuk, A Kovalchuk
International scientific conference “Eartch bioresources and environmental …, 2013
82013
Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура
ІП Ковальчук
Часопис картографії. Збірник наукових праць.–К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 36-45, 2012
82012
Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району
КІП , Андрейчук Ю.М., Іванов Є.А.
Часопис картографії, 88-101, 2011
82011
Небезпечні стихійні явища в Карпатах: причини виникнення та шляхи їх мінімізації
НІ Библюк, ІП Ковальчук, ОС Мачуга
Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць.–Львів: РВВ …, 2008
82008
Теоретико-методологічні основи й методика геоекологічного картографування і моделювання гірничопромислових геокомплексів
ЄА Іванов, ІП Ковальчук, ЮМ Андрейчук
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки …, 2006
82006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20