Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; Ivan Kovalchuk; I.P.Kovalchuk; Iwan
Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; Ivan Kovalchuk; I.P.Kovalchuk; Iwan
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз
ІП Ковальчук
Львів: Інститут українознавства 44, 1997
1821997
Геоекологія Розточчя: монографія
І Ковальчук, М Петровська
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003
532003
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 3, 480 с., 1993
34*1993
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 2, 480 с., 1990
34*1990
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 1, 416 с., 1989
34*1989
Основи геоморфології: навч. посібн.[для студ. вищ. навч. закл.]
Стецюк В.В., Ковальчук І.П.
К.: Вища шк., 2005
32*2005
Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: монографія
ІП Ковальчук, ТС Павловська
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008
282008
Екологічна геоморфологія
О Адаменко, Г Рудько, І Ковальчук
Івано-Франківськ: Факел, 2000
212000
Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine
I Kovalchuk, V. Martyniuk
Geography and Natural Resources., pp. 305-312, 2015
192015
Речные системы Западного Подолья: методика выявления масштаба и причин многолетних изменений их структуры и экологического состояния
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геоморфология, 27-34, 1989
171989
Формы проявления эрозионно-аккумулятивных процессов на малых речных водосборах
ГП Бутаков, ОП Ермолаев, ВИ Мозжерин, ИП Ковальчук, ЛФ Литвин, ...
Эрозионные и русловые процессы, 19-43, 1991
161991
Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій
ІП Ковальчук, ЄА Іванов, ЮМ Андрейчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2004.–Вип 65, 105-110, 2004
152004
Комплексний аналіз сучасного стану сільських територій: структурна схема, алгоритми, методи і дослідницькі технології
ІП Ковальчук, ТВ Євсюков
Землеустрій і кадастр, 20-35, 2008
142008
Теоретико-методологічні основи й методика геоекологічного картографування і моделювання гірничопромислових геокомплексів
ЄА Іванов, ІП Ковальчук, ЮМ Андрейчук
Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки …, 2006
132006
Изменения pечных систем Западного Подолья в XVІІІ-ХХ веках
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геомоpфология,, 55 – 72, 1992
13*1992
Korytarz ekologiczny doliny Bugu
A Dombrowski, Z Głowacki, W Jakubowski, I Kovalchuk, Z Michalczyk, ...
Stan-Zagrożenia-Ochrona, Praca zbiorowa 350, 2002
122002
Regional ecological and geomorphological analysis
I Kovalʹchuk
In-T Ukrainoznavstva, 1997
121997
Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура
ІП Ковальчук
Часопис картографії, 36-45, 2012
112012
Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району
КІП , Андрейчук Ю.М., Іванов Є.А.
Часопис картографії, 88-101, 2011
112011
Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець)
Ю Андрейчук, І Ковальчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2003.–Вип 63, 183-187, 2003
112003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20