Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; I.P.Kovalchuk; Iwan Kowalczuk; Ковальчук
Ковальчук Іван Платонович; Ковальчук Іван; Kovalchuk Ivan; I.P.Kovalchuk; Iwan Kowalczuk; Ковальчук
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
НазваПосиланняРік
Регіональний еколого-геоморфологічний аналіз
ІП Ковальчук
Львів: Інститут українознавства, 92-118, 1997
1621997
Геоекологія Розточчя. Монографія
І Ковальчук, М Петровська
Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003
432003
Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: монографія
ІП Ковальчук, ТС Павловська
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008
212008
Основи геоморфології: навч. посібн.[для студ. вищ. навч. закл.]
Стецюк В.В., Ковальчук І.П.
К.: Вища шк., 2005
19*2005
Екологічна геоморфологія. Підручник
ОМ Адаменко, ГІ Рудько, ІП Ковальчук
Івано-Франківськ: Факел, 2000
182000
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 3, 480 с., 1993
16*1993
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 2, 480 с., 1990
161990
Географічна енциклопедія України
ЗО Маринича
УРЕ 1, 416 с., 1989
161989
Речные системы Западного Подолья: методика выявления масштаба и причин многолетних изменений их структуры и экологического состояния
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геоморфология, 27-34, 1989
131989
Моделювання стану природно-антропогенних систем з використанням ГІС-технологій
ІП Ковальчук, ЄА Іванов, ЮМ Андрейчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2004.–Вип 65, 105-110, 2004
112004
Формы проявления эрозионно-аккумулятивных процессов на малых речных водосборах
ГП Бутаков, ОП Ермолаев, ВИ Мозжерин, ИП Ковальчук, ЛФ Литвин, ...
Эрозионные и русловые процессы. Луцк: Изд-во ЛГПИ, 19-42, 1991
111991
Комплексний аналіз сучасного стану сільських територій: структурна схема, алгоритми, методи і дослідницькі технології
ІП Ковальчук, ТВ Євсюков
Землеустрій і кадастр, 20-35, 2008
102008
Застосування ГІС для аналізу рельєфу басейнових систем (на прикладі р. Коропець)
Ю Андрейчук, І Ковальчук
Геодезія, картографія і аерофотознімання.–2003.–Вип 63, 183-187, 2003
102003
Korytarz ekologiczny doliny Bugu
A Dombrowski, Z Głowacki, W Jakubowski, I Kovalchuk, Z Michalczyk, ...
Stan-Zagrożenia-Ochrona, Praca zbiorowa 350, 2002
102002
Изменения pечных систем Западного Подолья в XVІІІ-ХХ веках
ИП Ковальчук, ПИ Штойко
Геомоpфология,, 55 – 72, 1992
10*1992
Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура
ІП Ковальчук
Часопис картографії. Збірник наукових праць.–К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 36-45, 2012
92012
Інформаційне і програмне забезпечення створення атласу земельних ресурсів адміністративного району
КІП , Андрейчук Ю.М., Іванов Є.А.
Часопис картографії, 88-101, 2011
92011
Methodology and experience of landscape-limnological research into lake-basin systems of Ukraine
I Kovalchuk, V. Martyniuk
Geography and Natural Resources., pp. 305-312, 2015
82015
Дослідження сучасного стану сільських територій: підходи, алгоритми, методи
ІП Ковальчук, ТО Євсюков
Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Волинський нац. ун-т ім …, 2009
82009
Небезпечні стихійні явища в Карпатах: причини виникнення та шляхи їх мінімізації
НІ Библюк, ІП Ковальчук, ОС Мачуга
Наукові праці Лісівничої академії наук України: зб. наук. праць.–Львів: РВВ …, 2008
82008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20