Підписатись
Ірина Турчин-Кукаріна
Ірина Турчин-Кукаріна
кандидат юридичних наук, адвокат, викладач
Підтверджена електронна адреса в elr.tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно-процесуальних оціночних понять права
ІВ Турчин-Кукаріна
Юридична наука, 73-79, 2011
112011
Визначення змісту та обсягу цивільно-процесуального оціночного поняття «розумний строк»
І Турчин-Кукаріна
Право України 7, 294-301, 2012
92012
Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України: автор
ІВ Турчин-Кукаріна
ІВ Турчин-Кукаріна, 2013
62013
Цивільно-процесуальні оціночні поняття права як ознака лібералізації цивільного судочинства
ІВ Турчин-Кукаріна
Юридична Україна, 47-51, 2011
62011
Оціночні поняття права: термінологічна дискусія
І Турчин-Кукаріна
Юридична Україна, 78-82, 2011
62011
Оптимизация толкования в гражданском процессе оценочных понятий «существенность значения»,«значимость фактов»,«уважительность причины»,«обоснованность»
ИВ Турчин-Кукарина
Теория и практика общественного развития, 307-309, 2013
42013
Цивільно-процесуальне оціночне поняття загальновідомі обставини та його судове застосування
ІВ Турчин-Кукаріна
Вісник Академії адвокатури України, 35-41, 2012
42012
Генезис оціночних понять права в контексті цивільного судочинства
І Турчин-Кукаріна
Підприємництво, господарство і право, 118, 2010
42010
Загальна характеристика професійно-правової компетентності майбутніх соціальних працівників
КСМ Турчин-Кукаріна І.В.
Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби …, 2017
1*2017
Prevention of corruption offenses by public officials: Experience from European Union countries
I Petkov, S., Bortniak, V., Savranchuk, L., Vitiuk , D., & Turchyn-Kukarina
Experiencia de países de la Unión Europea. Cuestiones Políticas, 352-368, 2023
2023
Професійні стереотипи у діяльності соціального працівника
Ю Попович, ІВ Турчин-Кукаріна
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
2022
Сучасний контент формування професійної компетентності офіцерів поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх
I Parfanovych, I Trubavina, I Turchyn-Kukarina
Social work and education 9 (3), 392-404, 2022
2022
Діагностика агресивної поведінки підлітків у контексті профілактично-корекційного соціально-педагогічного впливу
ІІ Парфанович, СМ Калаур, ІВ Турчин-Кукаріна
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2022
2022
Діагностика агресивної поведінки підлітків у контексті профілактично-корекційного соціально-педагогічного впливу.
КСМ Турчин-Кукаріна І. В., Парфанович І. І.
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., С. 26-39., 2022
2022
Сучасний контент формування професійної компетентності офіцерів поліції з профілактики правопорушень неповнолітніх.
ТКІ Парфанович І., Трубавіна І.
Наукові інновації та передові технології., 2022
2022
Проблемні аспекти застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за корупційні правопорушення, а також правопорушення, пов’язані з корупцією.
ТСА Турчин-Кукаріна І. В.
Юридичний науковий електронний журнал., С. 128-131., 2022
2022
Проблемні аспекти застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за корупційні правопорушення, а також правопорушення, пов’язані з корупцією
ТСА Турчин-Кукаріна І.В.
Юридичний науковий електронний журнал, 128-131, 2022
2022
Теоретичні аспекти застосування правових дефініцій у процесі нормотворення
ТСА Турчин-Кукаріна І.В., Турчин А.І.
Юридичний науковий електронний журнал. http://lsej.org.ua/3_2021/12.pdf …, 2021
2021
Формування професійно-правової компетентності студентів за кордоном
СМ Калаур, ІВ Турчин-Кукаріна
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2017
2017
Формування готовності суддів до роботи з цивільно-процесуальними оціночними поняттями
ТКІ В.
Юридичний науковий електронний журнал, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20