Лариса Миколаївна Махиня
Лариса Миколаївна Махиня
НМУ ім.О.О.Богомольця
Verified email at nmu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Лекарственное растительное сырье и фитосредства: учеб. пособие
ПІ Середа, НП Максютіна, ОМ Струменська, ІС Чолак, МВ Іщенко, ...
42010
Effect of silver nanoparticles on the physical and chemical properties of plant oils and their antimicrobial activity
VM Minarchenko, RV Kutsyk, NP Kovalska, BO Movchan, OV Hornostai, ...
Biotechnologia acta. 10 (6), 35-44, 2017
32017
Лікарські папоротеподібні, плауноподібні та хвощеподібні України: монографія.
ВМ Мінарченко, ІА Тимченко, ТС Двірна, ЛМ Махиня, НП Ковальська
22018
A review of the medicinal ferns of Ukraine
VM Minarchenko, IA Tymchenko, TS Dvirna, LM Makhynia
Medical University of Varna: Scripta Scientifica Pharmaceutica 4 (1), 2017, 2017
22017
Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України)
ЛМ Махиня
Український ботанічний журнал, 310-324, 2015
22015
Морфологические особенности Bidens connata Muehl. ex Willd. в разных частях вторичного ареала (Европейская часть России, Украина)
МА Галкина, ЛМ Махиня, ЮК Виноградова, АС Рябченко
Інтродукція рослин, 43-49, 2014
22014
Медична ботаніка
ВМ Мінарченко, ЛМ Махиня, ПІ Середа
22009
Морфологічні особливості видів роду Bidens L. долини Середнього Дніпра
ЛМ Махиня
Збірка наукових праць: Актуальні проблеми ботаніки та екології., 146-151, 2008
22008
Морфологічна мінливість вегетативних і генеративних органів видів роду Bidens L. долини Середнього Дніпра
ЛМ Махиня
Матеріали міжнародної конференції молодих учених-ботаніків: Актуальні …, 2006
22006
Стан та перспективи використання лікарських рослин в офіційній медицині України
ЛМ Махиня, ВМ Мінарченоко, ОМ Струменська
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V (14 …, 2017
12017
Угруповання Bidenti frondosae-Bidentetum connatae ass. nova (поширення, еколого-ценотична характеристика)
ЛМ Махиня
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Казаріна Серія …, 2016
12016
Вивчення локалізації слизу в квітках первоцвіту весняного
НП Ковальська, ОМ Струменська, ЛМ Махиня, ОЮ Третевич
Науково-практична конференція «Хімія природних сполук» 21-22 квітня …, 2016
12016
Угруповання Bidenti frondosae–Bidentetum connatae ass. nova (поширення, еколого-ценотична характеристика)
ЛМ Махиня
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2016
12016
Морфологія пилкових зерен представників роду Bidens L.(Asteraceae) долини Середнього Дніпра
ЛМ Махиня, ЗМ Цимбалюк
Український ботанічний журнал, 671-678, 2012
12012
Порівняльна характеристика морфолого-анатомічних показників видів роду Bidens L., які зростають у долині середнього Дніпра
МЛ Махиня
Інтродукція рослин, 28-35, 2012
12012
Syntaxonomy and ecological differentiation of the pioneer vegetation of Ukraine. 1. Classes: Cakiletea maritimae, Ammophiletea, Crithmo-Staticetea, Crypsietea aculeatae, Thero …
DV Dubyna, TP Dziuba, SM Iemelianova, LM Makhynia
Biosystems Diversity Biosyst. Divers., 68-80, 2020
2020
Виявлення іридоїдів та встановлення їх локалізації в листках Plantago media L.
ОМ Струменська, НП Ковальська, МЛ Миколаївна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті …, 2020
2020
Тестові завдання з поясненнями для підготовки до ліцензійного іспиту ЄДКІ (ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНІКА)
ОІ Ємельянова, ЛМ Махиня, ОМ Струменська, НП Ковальська, ...
2019
Дослідження вмісту вищих жирних кислот у ліпофільному екстракті ферментованих листків та гілок Aspalatus linearis
ЯТ Голік, НП Ковальська, ЛМ Махиня, ІЙ Грушецька
Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних …, 2019
2019
Тестовые задания с пояснениями для подготовки к лицензионному экзамену КРОК-2 (ФАРМАКОГНОЗИЯ)
ІС Чолак, ОІ Ємельянова, УВ Карпюк, АЮ Бутко, ОМ Струменська, ...
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20