Павленко Олена Олексіївна , Olena Pavlenko
Павленко Олена Олексіївна , Olena Pavlenko
Подтвержден адрес электронной почты в домене management.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційні системи в менеджменті
СВ Глівенко, ЄВ Лапін, ОО Павленко, ВМ Лебідь, СС Слабко
Університетська книга, 2003
322003
Проблеми регулювання безпеки харчових продуктів в контексті екологічної національної політики України
ОЮ Древаль, ОО Павленко
" ВТД" Університетська книга", 2009
172009
Методичні підходи до визначення складових соціального пакета на підприємстві
ОЮ Древаль, ОО Павленко, НВ Караєва
Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2008
112008
Автоматизація внутрішніх процесів в системі Balanced Scorecard університету
ІМ Кадикова, АЛ Алфьорова, ОО Павленко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 5–18-5–18, 2012
92012
Обґрунтування оцінки соціо-еколого-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці
ЛП Валенкевич, ОО Павленко, ЮТ Алібекова
Сумський державний університет, 2012
82012
Урахування екологічних та природоохоронних податкових надходжень у економічних розрахунках
ОО Павленко
Вісник СумДУ. Серія «Економіка 10, 43, 2002
82002
Використання проектного підходу при впровадженні навчальних інновацій
ОО Павленко, СВ Глівенко, ВО Лук'янихін
Управління проектами та розвиток виробництва, 107-113, 2010
62010
Теоретико-методологічні засади формування методичної культури викладача економіки в системі університетської освіти дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 04/Павленко Олена Олексіївна
ОО Павленко
Черкаси,–2016.–551 с, 2016
52016
Використання індексного інструментарію для діагностики соціо-еколого-економічного розвитку території
ОО Павленко, ЮТ Алібекова
Економіка та держава, 32-38, 2012
52012
Modeling the Influence of Cluster Components on the Economic Development of a Territory
O Telizhenko, O Pavlenko, V Martynets, S Rybalchenko
TEM Journal 8 (3), 900-907, 2019
42019
Scientific Methodological Bases of Ecologically Oriented Administrative Territory Management System Forming
АЮ Жулавский, ЕА Павленко, ЮТ Алибекова
Молодой ученый, 337-344, 2013
32013
Проблеми екологiзацiї системи управлiння адмiнiстративно-територiального рiвня
АЮ Жулавський, ОО Павленко, ЮТ Алібекова
Сумський державний університет, 2011
32011
Урахування ризиків в управлінні соціальною та екологічною безпекою
ОО Павленко
Сумський державний університет, 2013
22013
Системний підхід щодо формування екологоорієнтованого управління адміністративною територією
АЮ Жулавський, ОО Павленко, ЮТ Алібекова
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 12-20, 2012
22012
Складові екологоорієнтованого управління соціо-економічними системами
ОО Павленко, ЮТ Алібекова
Видавництво СумДУ, 2011
22011
Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів
ОЮ Древаль, ОО Павленко
Видавництво СумДУ, 2009
22009
Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торгівельній діяльності
ОО Павленко
Вид-во СумДУ, 2006
22006
Analysis of Influence of the Quality of Specialist Training on Social and Economic Development
O Pavlenko, V Martynets, O Dreval, D Smolennikov
Calitatea 21 (176), 81-86, 2020
12020
Аналіз ефективності роботи персоналу як елемент бізнес-процесу підприємства
О Павленко, І Максименко, Є Лапін, В Касьяненко
Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка., 77-81, 2019
12019
Адміністративний менеджмент для магістрів
ОМ Теліженко, СВ Глівенко, ЛП Валенкевич, ОГ Дегтяренко, ...
Університетська книга, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20