Iryna Tymoshenko-Тимошенко Ірина Олексіївна
Iryna Tymoshenko-Тимошенко Ірина Олексіївна
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
Verified email at nmu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Structural changes of duodenal mucosa enterocytes of rats in burn skin injury under experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus
VG Cherkasov, IO Tymoshenko
Reports of Morphology 25 (1), 55-61, 2019
42019
Методологічні та методичні засади викладання анатомії людини, орієнтованого на результати навчання
ЛІ Остапюк, АМ Синицька, ІО Тимошенко
Клінічна та експериментальна патологія, 93-95, 2017
22017
Удосконалення освітнього процесу в університеті з врахуванням сучасної парадигми вищої освіти
ЛІ Остапюк, ІО Тимошенко, АО Cавичук
Клінічна та експериментальна патологія, 104-107, 2016
22016
Структурні особливості слизової оболонки дванадцятипалої кишки щурів при опіковій травмі шкіри за умов експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету
ІО Тимошенко
Український науково-медичний молодіжний журнал, 35-47, 2019
12019
MORPHOMETRIC ASSESSMENT OF STRUCTURAL CHANGES IN THE DUODENAL WALL OF RATS CAUSED BY SKIN BURN INJURY UNDER CONDITIONS OF EXPERIMENTAL DIABETES
ИА Тимошенко, ЕВ Черкасов, КВ Шепитько
Свiт медицини та бiологii 16 (3), 215-219, 2020
2020
ДИСКОМПЛЕКСАЦІЯ ВОРСИНОК СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ З ОПІКОМ ШКІРИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
ІО Тимошенко
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених "МЕДИЧНА НАУКА …, 2019
2019
ДИНАМІКА ЗМІН СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ З ОПІКОМ ТА БЕЗ ОПІКУ ШКІРИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО …
ІО Тимошенко
МАТЕРІЛИ ТРЕТЬОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З …, 2019
2019
СТРУКТУРНІ ПРОЯВИ СТРЕСУ ЕНДОПЛАЗМАТИЧНОЇ СІТКИ ТА АВТОФАГІЇ В ЕНТЕРОЦИТАХ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ЩУРІВ З ОПІКОМ ШКІРИ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО …
ІО Тимошенко
Збірник матеріалів науково-практичної конференції “Прикладні аспекти …, 2019
2019
Structural changes of the intestinal epithelial barrier of the duodenum of rats in burn injury of skin under experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus
IO Tymoshenko
Reports of Morphology 25 (2), 28-35, 2019
2019
History of Museums in human anatomy and histology and embryology Departments of National Medical University
L Sokurenko, V Lavrynenko, Y Chaykovsky, M Bezshtanko, I Dzevulska, ...
ISCAA, Madrid, 2019
2019
STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF THE RAT DUODENAL MUCOSA DURING BURN INJURY TO THE SKIN UNDER THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL STREPTOZOTOCININ-INDUCED DIABETES MELLITUS
І Тимошенко
Український науково-медичний молодіжний журнал, 35-47, 2019
2019
Навчання студентів на кафедрі анатомії людини з врахуванням положень соціально-гуманітарних дисциплін
ВГ Черкасов, ЛІ Остапюк, ІВ Ліпатнікова, ІО Тимошенко
Друкарня НМУ, Київ, 2018
2018
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ З ОРІЄНТАЦІЄЮ НА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
ТІО Черкасов В.Г., Остапюк Л.І.
Матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції «Здобутки клінічної …, 2018
2018
Тестові завдання" КРОК-1". Анатомія людини (опорно-руховий апарат)
ОІ Азаров, МА Безштанько, ІВ Дзевульська, КА Дюбенко, МР Ігнатіщев, ...
Друкарня НМУ, Київ, 2018
2018
Роль інтерактивних методів навчання в реалізації компетентнісного підходу на кафедрі анатомії людини
АМ Синицька, ЛІ Остапюк, ІВ Дзевульська, ІО Тимошенко
Українська медична стоматологічна академія, 2018
2018
ГŒƒ≈–Х≤«їч≤ fl œ–Œ√–їГ “ї Г≈“Œƒ»» ч» А≤¬ œ≤ ƒ¬» Ÿ≈ ХХfl¬ їА≤‘≤ їч≤ Ш¬» Аїƒї◊≤¬
ЛІ Остапюк, РГ Процюк, ВЄ Чешук, ІО Тимошенко
Засновники, 2016
2016
EDUCATIONAL COMPLEX FOR THE STUDY OF HUMAN ANATOMY DISCIPLINE AT THE MEDICAL UNIVERSITIES
VH Cherkasov, IV Dzevulska, OI Kovalchuk, IO Tymoshenko
Ternopil State Medical University, 2015
2015
НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ В МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
VH Cherkasov, IV Dzevulska, OI Kovalchuk, IO Tymoshenko
Медична освіта, 2015
2015
TECHNOLOGY IN THE STUDY OF HUMAN ANATOMY
ІО Тимошенко, МІ Андрієнко, АО Дуднік, ОО Самборська, ...
Український науково-медичний молодіжний журнал 3 (89), 56-58, 2015
2015
Навчальний комплекс для вивчення дисципліни Анатомія людини” в медичних університетах
ВГ Черкасов, ІВ Дзевульська, ІО Тимошенко, ОІ Ковальчук
Медична освіта, 86-89, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20