Igor Oliychenko / Олійченко І.М.
Igor Oliychenko / Олійченко І.М.
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток інформаційного забезпечення органів державного управління: теорія, методологія, практика: монографія
ІМ Олійченко
Ніжин: Аспект-Поліграф, 2010
252010
Аналіз інформаційного забезпечення в системі виконавчої влади
ІМ Олійченко
Інвестиції: практика та досвід, 69-71, 2010
122010
Інформаційне забезпечення управління обласною державною адміністрацією
ІМ Олійченко
Режим доступу: http://www. dridu. dp. ua/zbirnik/2011-01 (5)/11oimoda. pdf, 2011
82011
Методичні вказівки до виконання розра¬хунково-графічної роботи «Організація інноваційної діяль¬ності на підприєм¬стві» з дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів …
МСВ Олійченко І.М., Бондар В.В.
Чернігів: ЧДТУ, 2001
8*2001
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Організація локальної комп'ютерної мережі на підприємстві" з дисципліни "Інформаційні системи менеджменту" для …
МСВ Олійченко І.М.
Чернігів: ЧДТУ, 2000
8*2000
Інформація та самоорганізація в органах державного управління
ІМ Олійченко
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 162-165, 2007
72007
Аналіз управлінської інформації в системі виконавчої влади
ІМ Олійченко
Економіка та держава, 95-96, 2010
62010
Розробка методів інформаційного моделювання процесів управління в організації з використанням комп‘ютерних технологій
ДМЮ Олійченко І.М.
Продуктивні сили і регіональна економіка: зб. наук. праць: у 2 ч. / РВПС …, 2006
6*2006
Категорія якості в контексті стан дартів ISO 9000 I TQM
ІМ Олійченко
Вісник Чер нігівського державного технологічного університету, 125-132, 2002
62002
Проектний менеджмент: регіональний зріз: навчальний посібник
ПТВ Бутко М.П., Мурашко М.І., Олійченко І.М., Оліфіренко Л.Д.
Київ: «Центр учбової літератури», 2016
5*2016
Розвиток інформаційної системи органу державного управління
ІМ Олійченко
Інвестиції: практика та досвід, 50-52, 2010
52010
Дослідження системи документообігу в Головному управлінні статистики
ІМ Олійченко
Економіка та держава, 198-199, 2009
52009
Аналіз якісних характеристик ін формаційних процесів в обласній державній адмініст рації
ІМ Олійченко
Вісник Чернігівського держав ного технологічного університету, 228-235, 2005
52005
E-government as an instrument of managing the development of socio-economic systems
I Oliychenko, M Ditkovska
Problems and prospects of economics and management, 069-075, 2017
42017
Implementation and improvement of electronic document management in the government administration
DM Oliychenko I.
Problems and prospects of economics and management : scientific journal, 298 …, 2015
42015
Самоорганізація і синергетика в системі інформаційного забезпечення органів державної влади
ІМ Олійченко, МЮ Дітковська
Чернігів: ЧНТУ, 2012
42012
Менеджмент якості в умовах поглиблення інтеграції/за ред. МП Бутка
МП Бутко
Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф, 2010
42010
Особливості функціонування системи автоматизованого документообігу в обласній державній адміністрації
ІМ Олійченко
Інвестиції: практика та досвід, 51-53, 2009
42009
Comparative analysis of best practices in E-government implementation and use of this experience by developing countries
V Shkarlet, S., Oliychenko, I., Dubyna, M., Ditkovska, M., Zhovtok
Administratie si Management Public 34, 118-136, 2020
32020
Improved management of socio-economic development of the region
DM Oliychenko I.
Problems and prospects of economics and management : scientific journal, 221-227, 2015
3*2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20