Харківська державна академія культури
Харківська державна академія культури
ВНЗ IV рівня акредитації
Verified email at ic.ac.kharkov.ua - Homepage
TitleCited byYear
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-прес 295, 2002
8862002
Історія української філософії
ВС Горський, КВ Кислюк
К.: Наукова думка, 52, 1996
4771996
Документоведение
НН Кушнаренко
Знання, 2006
3012006
Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: монографія
АО Дєгтяр
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2004
1772004
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової л-ри, 2007
1742007
Формування основ культурології в добу цивілізаційної гло балізації (друга половина ХІХ—початок ХХІ ст.): монографія
ВМ Шейко, ЮП Богуцький
К.: Генеза 592, 2005
1342005
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 05/Рижанова Алла Олександрівна
АО Рижанова
Луганськ, 2005
1232005
Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник
ВА Ильганаева
Х.: КП «Городская типография, 50-51, 2009
1182009
Наукова обробка документів: підручник
НМ Кушнаренко, ВК Удалова
К.: Знання, 2006
932006
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві: монографія
ІО Давидова
Х.: ХДАК, 226, 2005
842005
Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія
ГВ Шемаєва
Х.: ХДАК 289, 29-31, 2008
812008
Становление карьеры педагога в территориальной образовательной системе
МВ Александрова
Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 2007
712007
Оптимизация управления процессом разработки программного обеспечения
ОВ Авсеева, ОЯ Кравец, АА Соляник
Информационные технологии моделирования и управления, 511-517, 2010
672010
Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія
ОІ Чепалов
Х.: Харківська держ. академія культури, 2007
642007
Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку
ВО Ільганаєва
К.: Ред. журн.«Бібл. вісн, 1996
561996
Электронный документооборот
ГГ Асеев
К.: Кондор, 2007
552007
Історія української культури
ВМ Шейко, ЛГ Тишевська
К.: Знання, 2009
502009
Історія української культури
ВМ Шейко, ЛГ Тишевська
К.: Знання, 2009
502009
Религиоведение
КВ Кислюк, ОН Кучер
Учебники, учебные пособия, 2003
502003
Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб.
ІВ Захарова, ЛЯ Філіпова
Київ: Центр учбової літератури, 2013
472013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20