Харківська державна академія культури
Харківська державна академія культури
ВНЗ IV рівня акредитації
Підтверджена електронна адреса в ic.ac.kharkov.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-прес 295, 4.3, 2002
7692002
Історія української філософії
ВС Горський, КВ Кислюк
Курс лекцій, 110, 1996
4491996
Документоведение
НН Кушнаренко
Знання, 2006
2752006
Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: монографія
АО Дєгтяр
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2004
1672004
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
1552007
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 05/Рижанова Алла Олександрівна
АО Рижанова
Луганськ, 2005
1412005
Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ–початок ХХІ ст.):[монографія]
ВМ Шейко, ЮП Богуцький
К.: Генеза 591, 280-281, 2005
1172005
Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник
ВА Ильганаева
Х.: КП «Городская типография, 50-51, 2009
1032009
Наукова обробка документів: підручник
НМ Кушнаренко, ВК Удалова
К.: Знання 2, 51-54, 2006
842006
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві: монографія
ІО Давидова
Х.: ХДАК, 226, 2005
722005
Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія
ГВ Шемаєва
Х.: ХДАК 289, 29-31, 2008
712008
Оптимизация управления процессом разработки программного обеспечения
ОВ Авсеева, ОЯ Кравец, АА Соляник
Информационные технологии моделирования и управления, 511-517, 2010
682010
Становление карьеры педагога в территориальной образовательной системе
МВ Александрова
Исслед. центр проблем качества подгот. специалистов, 2007
652007
Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія
ОІ Чепалов
Х.: ХДАК, 2007
642007
Религиоведение
КВ Кислюк, ОН Кучер
Учебники, учебные пособия, 2003
512003
Электронный документооборот
ГГ Асеев
К.: Кондор 15, 500, 2007
492007
Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку
ВО Ільганаєва
К.: Ред. журн.«Бібл. вісн, 1996
491996
Документні потоки та масиви: навч. посіб. для вищ. навч. закл. культури і мистецтв
АА Соляник
Х.: ХДАК, 2000
452000
Основи інформаційно-аналітичної діяльності
ВІ Захарова
К.:«Центр учбової літератури, 2013
422013
Гармонизация культурной среды в условиях информационного общества
ВА Ильганаева
Х.: ХДАК, 1999
371999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20