Follow
Харківська державна академія культури
Харківська державна академія культури
Other namesKharkiv State Academy of Culture
ВНЗ IV рівня акредитації
Verified email at ic.ac.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник
ВМ Шейко, НМ Кушнаренко
К.: Знання-прес 295, 2002
15812002
Культурология
АИ Кравченко
Акад. проект, 2008
1556*2008
Історія української філософії
ВС Горський, КВ Кислюк
К, 1996
7051996
Документоведение
НН Кушнаренко
Киев: Знання, 2000
4982000
Стратегічне управління
МХ Корецький, АО Дєгтяр, ОІ Дацій
К.: Центр учбової літератури, 2007
2612007
Державно-управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: монографія
АО Дєгтяр
Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр, 2004
2362004
Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації
ВМ Шейко, ЮП Богуцький
Генеза, 2005
1942005
Наукова обробка документів: підручник
НМ Кушнаренко, ВК Удалова
К.: Знання, 2006
1912006
Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность): словарь-справочник
ВА Ильганаева
Х.: КП Городская типография, 50-51, 2009
1822009
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті
АО Рижанова
Луганськ, 2005
1632005
Основи інформаційно-аналітичної діяльності
ВІ Захарова, ЛЯ Філіпова
Навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2013
1352013
Бібліотечне виробництво в інформаційному суспільстві: монографія
ІО Давидова
Х.: ХДАК, 240, 2005
1252005
Електронні ресурси бібліотек України в системі наукових комунікацій: монографія
ГВ Шемаєва
Х.: ХДАК 289, 29-31, 2008
1202008
Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія
ОІ Чепалов
Х.: ХДАК, 123-152, 2007
1092007
Электронный документооборот
ГГ Асеев
К.: Кондор, 2007
982007
Історія української культури: навчальний посібник
ВМ Шейко, ЛГ Тишевська
Кондор, 2010
872010
Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку
ВО Ільганаєва
Київ: Редакція журналу Бібліотечний вісник, 1996
751996
Енциклопедія для фахівців соціальної сфери
ІД Звєрєва, ОВ Безпалько, АВ Гулевська-Черниш, ТП Басюк, ...
Універсум, 2012
712012
Эволюция библиотечного фондоведения
ЮН Столяров, АА Соляник, НН Кушнаренко
ФАИР, 2007
682007
Религиоведение
КВ Кислюк, ОН Кучер
Ростов н/Д: Феникс, 2004
662004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20