Наталія Гриньова, Nataliia Hrynova
Наталія Гриньова, Nataliia Hrynova
УДПУ імені Павла Тичини, факультет соціальної та психологічної освіти, кафедра психології
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Історія психології: курс лекцій
Н Гриньова
Умань: Візаві, 2012
22012
Роль психокорекційного діалогу в психоаналітичній інтерпретації комплексу тематичних психомалюнків
Н Гринева
Зб. наукових праць / наук. ред. В. П. Андрущенко, 117-122, 2012
22012
Роль архетипної символіки в психоаналізі комплексу тематичних малюнків
Г Наталія
Зб. наукових праць / наук. ред. В. П. Андрущенко 33, 61-68, 2011
2*2011
Використання графічних методик у психодіагностиці та психоаналізі
Н Гринева
Зб. наукових праць / наук. ред. В. П. Андрущенко. 28, 187-194, 2010
22010
Теоретичні основи проективного підходу та проективних технік в психодіагностиці
Н Гринева
Зб. статей / ред. колегія О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко [та ін.] 21, 102 …, 2009
22009
Пізнання Едіпового комплексу методом аналізу психомалюнків
Н Гринева
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України 8 …, 2008
22008
Проективно-тестові та психоаналітичні підходи до використання малюнку в діагностико-корекційному процесі
Н Гриньова
Стиль-Издат Типография, 2013
12013
Концепція діалогу у творчості ММ Бахтіна
Н Гриньова
ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010
12010
ЗВ'ЯЗОК ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ПСИХІКИ
НВ Гриньова
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ, 71, 2019
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОТРАВМ ОСОБИСТОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ КОРЕКЦІЇ У ФОРМАТІ ПОЗИТИВНОЇ ПСИХОТРЕАПІЇ
НВ Гриньова, СВ Слободян
Психологічний журнал, 2019
2019
КОНФЛІКТНА ПОВЕДІНКА СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НВ Гриньова, АІ Петлюк
Психологічний журнал, 2018
2018
Поняття оцінки в психології
Н Гриньова
УДПУ імені Павла Тичини, 2018
2018
ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ «Я-ПРОФЕСІОНАЛ» ЯК ФОРМА УДОСКОНАЛЕННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
НВ Гриньова
VIRTUS, 36, 2016
2016
ДО ПРОБЛЕМИ САМОВИХОВАНННЯ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВНЗ
Н Гриньова
ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені …, 2016
2016
Професійна і психологічна культура практичного психолога
Н Гриньова
ФЛП Пантюх ЮФ, 2016
2016
Особливості професійного відбору абітурієнтів на психологічні спеціальності
Н Гриньова
Geneva (Switzerland), 2016
2016
ГЛИБИННО-ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ–СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
Н Гриньова
ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2016
2016
ЕМОЦІЙНИЙ СТРЕС ТА СПОСОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
Н Гриньова
Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016
2016
Концептуальні підходи до професійного розвитку практичного психолога
Н Гриньова
Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015
2015
Професійний розвиток майбутніх практичних психологів у форматі психодинамічного підходу
НВ Гриньова
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20