Інна Шишенко
Інна Шишенко
СумДПУ ім. А.С.Макаренка, фізико-математичний факультет, кафедра
Підтверджена електронна адреса в fizmatsspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Наслідки поширення ІТ і зміщення акцентів навчання математики у вищій школі
О Семеніхіна, І Шишенко
Вища освіта України, 71-78, 2013
72013
Визначення доцільності системи вправ спецкурсу з вивчення засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань для формування фахової компетентності вчителя математики
Ш Семеніхіна, Друшляк
Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology. 3 (74), 60-64, 2015
6*2015
Проблема математичної підготовки учнів-гуманітаріїв у наукових дослідженнях
І Шишенко
Физико-математическое образование, 2015
22015
Методи та форми організації навчання математики, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів
ІВ Шишенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2014
22014
Формування та розвиток пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів у процесі навчання математики
ІВ Шишенко
22013
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ АКТИВНОСТІ УЧНІВ КЛАСІВ ГУМАНІТАРНИХ ПРОФІЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
ІВ Шишенко, ІВ Шишенко
Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного …, 2009
22009
Проблема розвитку пошукової активності в учнів класів гуманітарного профілю у процесі навчання математики
ІВ Шишенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2008
22008
Лабораторно-практические работы как форма повышения уровня мотивации к обучению математике учащихся-гуманитариев
ИВ Шишенко
Edukacja Humanistyczną. Szczecinie pomiędzy Wyższą Szkołą Humanistyczną …, 2016
1*2016
Використання ікт як засіб підвищення мотивації до навчання математики учнів-гуманітаріїв
ІВ Шишенко
Theory and methods of e-learning 4, 285-292, 2013
12013
Можливості активізації пізнавальної діяльності учнів класів гуманітарних профілів у ході позакласної роботи з математики
ІВ Шишенко
12013
Компетентністний підхід до навчання математики учнів класів гуманітарних профілів
ІВ Шишенко
ББК 22.1 я43+ 74.489. 8я43 П 78, 349, 2012
12012
Контроль навчальних досягнень учнів у класах з гуманітарним профілем навчання
ЯО Чкана, ІВ Шишенко
Физико-математическое образование, 2019
2019
АКМЕОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ІВ ШИШЕНКО, ОВ ЛИТВИНЕНКО
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2018
2018
Завдання математичної освіти у Новій українській школі
ІВ Шишенко
ФОП Цьома СП, 2018
2018
Експериментальна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності: аналіз результатів методами математичної статистики
ДІ Балашов, ІВ Шишенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Інтерактивна лекція у підготовці майбутніх вчителів фізико-математичних спеціальностей на засадах компетентністного підходу
ЯО Чкана, ІВ Шишенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Активізація пізнавальної діяльності старшокласників на уроках математики в класах гуманітарних профілів
ІВ Шишенко
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2017
2017
Активізація пізнавальної діяльності учнів під час навчання математики: теоретичний та практичний аспект
ІВ Шишенко
Математика в рідній школі., 29-34, 2017
2017
Деякі аспекти наступності вивчення функцій у основній школі та класах з гуманітарним профілем навчання
ІВ Шишенко
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2016
2016
Талановитих вчителів готують лише талановиті викладачі (із історії розвитку методичної школи кафедри математики СумДПУ імені А.С. Макаренка)
ІВ Шишенко
Актуальні питання природничо-математичної освіти., 138-149, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20