Вадим Іщенко
Вадим Іщенко
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ветеринарна мікотоксикологія: навчальний посібник
ВБ Духницький, ГО Хмельницький, ГВ Бойко, ВД Іщенко
К.–2010–203 с, 2010
72010
Вивчення шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії нового дезінфікуючого засобу, розробленого на основі поверхнево-активних речовин і гуанідинвмісної сполуки
ВО Дробницька, МФ Панько, ВД Іщенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Чутливість розробленої іфа тест-системи для виявлення афлатоксину в1 порівняно з хроматографічними методами
ВГ Спиридонов, СД Мельничук, ДЮ Рибальченко, ВД Іщенко, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
12015
Гостра токсичність моспілану для лабораторних тварин
ГЯ Базака, ВБ Духницький, ВД Іщенко
Біологія тварин, 9-16, 2014
12014
Внутрішньолабораторна апробація праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації грибів роду Fusarium link
ВД Іщенко, НМ Волощук, ОМ Стерлікова, ЛВ Гуменюк, ВВ Скляр, ...
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2019
2019
Порівняння хронічної токсичності Моспілану та Актари для білих мишей
ГЯ Базака, ВБ Духницький, ВД Іщенко
Український часопис ветеринарних наук, 8-17, 2018
2018
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГІЇ»
ВМ Бойчук
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
2016
Перспективи застосування чубушника як лікарської рослини
ВД Іщенко, СМ Костенко, ВМ Костенко, ЮВ Тимошик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Фармакотерапевтичне обґрунтування заходів реанімаційної та інтенсивної терапії при зумисних отруєннях собак
Є Київська, В Іщенко, М Панько
2016
Філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу лейкозу великої рогатої худоби
ЛМ Іщенко, ВД Іщенко, ОО Малишева, ВГ Спиридонов
Біологія тварин, 146-146, 2016
2016
Вміст ліпідів у сироватці крові корів за спонтанного інфікування вірусом лейкозу великої рогатої худоби
ЛМ Іщенко, ВД Іщенко, ВГ Спиридонов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в преподавание дисциплины «Ветеринарная токсикология»
ГВ Бойко, ВД Іщенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Ідентифікація ДНК тваринного походження в м’ясних продуктах та кормах для тварин методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі
ЛМ Іщенко, ЛМ Шинкаренко, ІВ Андрєєв, ЛІ Калакайло, ВД Іщенко, ...
ScienceRise 11, 6-11, 2016
2016
Содержание липидов в сиворотке крови коров при спонтанном инфицировании вирусом лейкозакрупного рогатогоскота
ЛМ Іщенко, ВД Іщенко, ВГ Спиридонов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Перспективы применения чубушника как лекарственного растения
ВД Іщенко, СМ Костенко, ВМ Костенко, ЮВ Тимошик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Жирнокислотний спектр ліпідів молока корів, інфікованих вірусом лейкозу ВРХ
Л Іщенко, С Мельничук, В Іщенко, С Сисолятін
Тваринництво України, 31-33, 2015
2015
Хронічна токсичність Моспілану для білих мишей
ГЯ Базака, ВБ Духницький, ВД Іщенко
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна …, 2015
2015
Чувствительность разработанной ИФА тест-системы для определения афлатоксина В1 по сравнению с хроматографическими методами
СД Мельничук, ВГ Спиридонов, ДЮ Рыбальченко, ВД Ищенко, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Робоча програма і зошит з навчальної практики з дисципліни" Ветеринарна фармакологія" спеціальність «Ветеринарна медицина»
ОК Гальчинська, ІМ Деркач, ВБ Духницький, ВД Іщенко
2015
Основи ветеринарної рецептури: Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни" Ветеринарна фармакологія" для студентів факультету ветеринарної медицини
ІМ Деркач, ВБ Духницький, ВД Іщенко, ГВ Бойко
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20