Вадим Іщенко
Вадим Іщенко
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ветеринарна мікотоксикологія: навчальний посібник
ВБ Духницький, ГО Хмельницький, ГВ Бойко, ВД Іщенко
К.–2010–203 с, 2010
92010
Ветеринарна мікотоксикологія
ВБ Духницький, ГО Хмельницький, ГВ Бойко, ВД Іщенко
Київ, Аграрна освіта.–2011.–240 с, 2011
52011
Вивчення шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії нового дезінфікуючого засобу, розробленого на основі поверхнево-активних речовин і гуанідинвмісної сполуки
ВО Дробницька, МФ Панько, ВД Іщенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
22012
Гостра токсичність моспілану для лабораторних тварин
ГЯ Базака, ВБ Духницький, ВД Іщенко
Біологія тварин, 9-16, 2014
12014
Місцево-подразнююча дія нового дезінфікуючого засобу на основі поверхнево активних речовин і гуанідинвмісної сполуки
МФ Панько, ВД Іщенко, ВО Дробницька, ДС Рудич
Біологія тварин, 424-427, 2012
12012
Determination of T-2 and HT-2 Toxin in Wheat Grain by HPLC with Fluorescence Detection
OA Laposha, SA Senin, SV Midyk, OM Iakubchak, TV Taran, IV Zabarna, ...
Methods 15 (3), 137-143, 2020
2020
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ КРС В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВА КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТА Ткаченко, ЛМ Ищенко, ВВ Ткаченко, ВВ Цедык, ВД Ищенко, ...
Ветеринарна біотехнологія, 101-107, 2020
2020
Development of ELISA Kit for Detection of Glyphosate-Resistant Genetically Modified Soybean
YV Khomenko, LM Ishchenko, VD Ishchenko, SV Midyk, DY Rybalchenko, ...
Methods 14 (1), 21-29, 2019
2019
ВНУТРИЛАБОРАТОРНАЯ АПРОБАЦИЯ ПРАЙМЕРОВ ДЛЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГРИБОВ РОДА FUSARIUM LINK
ВД ІЩЕНКО, НМ ВОЛОЩУК, ОМ СТЕРЛІКОВА, ЛВ ГУМЕНЮК, ...
Наукові доповіді НУБіП України, 17-17, 2019
2019
Внутрішньолабораторна апробація праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації грибів роду Fusarium link
ВД Іщенко, НМ Волощук, ОМ Стерлікова, ЛВ Гуменюк, ВВ Скляр, ...
Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і …, 2019
2019
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНІВ β-ЛАКТАМАЗ У МІКРООРГАНІЗМІВ
ВВ Данчук, ЛМ Іщенко, ВД Іщенко, ЛМ Виговська, ВО Ушкалов
Біологія тварин 20 (3), 107-107, 2018
2018
Токсикологічна характеристика препарату ForticeptTM Hoof Oinment
ВД Іщенко, АМ Шевченко, НМ Слободюк, РО Васів, ГВ Ярова, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2018
2018
Порівняння хронічної токсичності Моспілану та Актари для білих мишей
ГЯ Базака, ВБ Духницький, ВД Іщенко
Український часопис ветеринарних наук, 8-17, 2018
2018
Обмін білка та небілкових азотистих компонентів у курей за хронічного отруєння моспіланом та актарою
ГЯ Базака, ВБ Духницький, ВД Іщенко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2017
2017
Перспективи застосування чубушника як лікарської рослини
ВД Іщенко, СМ Костенко, ВМ Костенко, ЮВ Тимошик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Фармакотерапевтичне обґрунтування заходів реанімаційної та інтенсивної терапії при зумисних отруєннях собак
Є Київська, В Іщенко, М Панько
2016
Філогенетичний аналіз українських ізолятів вірусу лейкозу великої рогатої худоби
ЛМ Іщенко, ВД Іщенко, ОО Малишева, ВГ Спиридонов
Біологія тварин, 146-146, 2016
2016
Впровадження інформаційно–комунікаційних технологій при викладанні дисципліни Ветеринарна токсикологія
ГВ Бойко, ВД Іщенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Вміст ліпідів у сироватці крові корів за спонтанного інфікування вірусом лейкозу великої рогатої худоби
ЛМ Іщенко, ВД Іщенко, ВГ Спиридонов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в преподавание дисциплины «Ветеринарная токсикология»
ГВ Бойко, ВД Іщенко
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20