Follow
Аліна Колісник
Аліна Колісник
Український державний університет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Перевезення негабаритних і великовагових вантажів у транспортних системах
АМ Котенко, ОВ Лаврухін, ПС Шилаєв, АВ Світлична, ВІ Шевченко, ...
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
52014
Підвищення ефективності контрейлерних перевезень вантажів
АМ Котенко, ПС Шилаєв, АВ Світлична
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2012
32012
Технології і технічні засоби комбінованих перевезень вантажів за чинниками глобальної логістики
АМ Котенко, АВ Світлична, ПС Шилаєв
ScienceRise 1 (2 (6)), 21-25, 2015
22015
Методики визначення втрат від аварійних ситуацій з небезпечними вантажами
АМ Котенко, ПС Шилаєв, АВ Светлична
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
22013
Визначення доцільності та моделювання контрейлерних перевезень
АМ Котенко, ПС Шилаєв, АВ Світлична
Збірник наукових праць Української державної академії залізничного …, 2013
22013
Аналіз шляхів розвитку комбінованих перевезень в Україні
АВ Світлична
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
22012
Формування автоматизованої технології транспортування контейнерів залізницею на основі теорії випадкових потоків
АВ Колісник
Український державний університет залізничного транспорту, 2020
12020
Формування структури і комплексу задач інформаційно-керуючої системи для управління контрейлерними перевезеннями
АВ Колісник
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 17-21, 2017
12017
Перевезення контрейлерів довгосоставними і великоваговими поїздами
ОВ Лаврухін, АМ Котенко, АВ Світлична, ВІ Шевченко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
12015
Розвиток контрейлерних перевезень вантажів на залізницях України
АВС А. М. Котенко, П. С. Шилаєв
Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 37-43, 2013
12013
Перспективи розвитку контрейлерних перевезень на просторі 1435мм і 1520мм при застосуванні інтероперабельних технічних засобів і технологій
АМ Котенко, ПС Шилаєв, АВ Світлична
Вісник економіки транспорту і промисловості, 87-88, 2012
12012
Формування цифрових моделей залізничних станцій
ОМ Огар, АВ Колісник, МЮ Куценко, ДО Гурін
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
2023
Залізничні станції та вузли
ОМ Огар, ІВ Берестов, КВ Крячко, ВВ Кулешов, ГВ Шаповал, ...
УкрДУЗТ, 2020
2020
Формирование структуры и комплекса задач информационно-управляющей системы для управления контрейлерными перевозками
АВ КОЛІСНИК
Iнформацiйно-керуючi системи на залiзничному транспортi, 17-21, 2017
2017
Перспективи розвитку комбінованих перевезень
СІП А. М. Котенко, А. В. Світлична, П. С. Шилаєв
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 56-61, 2013
2013
Системи технологiй харчових виробництв
ВС Ростовський, АВ Колісник
Prospect of Development of the Combined Transport
АМ Котенко, АВ Світлична, ПС Шилаєв, СІ Пупена
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (3), 56-61, 0
Експлуатація залізниць
ОМ Огар, ВВ Кулешов, ДВ Ломотько, ДВ Арсененко, АМ Котенко, ...
Експлуатація залізниць
МІ Данько, ДВ Ломотько, ВВ Кулешов, ВІ Мороз, ОВ Братченко, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–19