Лилия Иваненко; Лілія Вікторівна Іваненко; Lilia Ivanenko
Лилия Иваненко; Лілія Вікторівна Іваненко; Lilia Ivanenko
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Modelling of increase in intellectualization level of employees’ labour
IP Buleev, YS Bryukhovetsky, LV Ivanenko
Economy of Industry, 80-96, 2017
42017
Моделирование повышения уровня интеллектуализации труда работников предприятий
ІП Булєєв, ЯС Брюховецький, ЛВ Іваненко
Экономика промышленности, 2017
42017
Научные подходы к определению экономической сущности инвестиционной активности предприятий Украины и ее оценка
НЕ Брюховецкая, ЛВ Иваненко
Проблемы экономики, 2017
32017
Научные подходы к определению экономической сущности инвестиционной активности предприятий Украины и ее оценка
НЕ Брюховецкая, ЛВ Иваненко
Проблемы экономики, 2017
32017
Факторы и показатели инвестиционной активности предприятий и добавленной стоимости в Украине
НЕ Брюховецкая, ЛВ Иваненко
Бизнес Информ, 2018
22018
Сучасні тенденції інтелектуалізації праці на підприємствах в Україні
ЯС Брюховецький, ЛВ Іваненко
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та …, 2017
22017
Сутність людського капіталу підприємства
ЛВ Іваненко
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 274-287, 2014
22014
Використання оптимізаційних економіко-математичних моделей в плануванні виробничої програми промислового підприємства
ЛВ Іваненко, ГМ Рустамова, СВ Зубарєв
22011
ПІДХОДИ ДО ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
НЮ Брюховецька, ЛВ Іваненко
JEL Classification: E10, I20, K10, 28, 2018
12018
Економіко-соціологічний підхід до визначення ролі людського капіталу підприємства у створенні доданої вартості
ЛВ Іваненко
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 2017
12017
Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу
ЛВ Іваненко
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 220-233, 2015
12015
ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ У ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ
ЛВ Іваненко
Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону, 158, 2014
12014
Особливості формалізації соціальних показників підприємства
ЛВ Іваненко
Вісник Донецького університету економіки та права, 183-189, 2013
12013
Модель оцінки та оптимізації інвестицій підприємства на розвиток людського капіталу
ЛВ Іваненко
Вісник Донецького університету економіки та права, 165-171, 2013
12013
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ НА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
ЛВ Іваненко
12011
Методичні основи оцінки зношення людського капіталу підприємства
ЛВ Іваненко
ВіТроПринт, 2010
12010
Використання аутсорсингу в реалізації програм розвитку персоналу підприємств
ЛВ Іваненко
Видавець" Сочінський", 2010
12010
Активізація інтелектуальної праці підприємств високотехнологічних галузей
НЮ Брюховецька, ЛВ Іваненко
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали …, 0
1
МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ЗНОСУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ЛВ Іваненко
1
Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Бухгалтерський облік»(для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»)
ОВ Цвєтнова, ЮО Коваленко
Красноармійськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20