Лилия Иваненко; Лілія Вікторівна Іваненко; Lilia Ivanenko
Лилия Иваненко; Лілія Вікторівна Іваненко; Lilia Ivanenko
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Promyslovist Ukrainy 2014-2016: nevykorystani mozhlyvosti, shliakhy vidnovlennia, modernizatsii ta suchasnoi rozbudovy [Industry of Ukraine 2014-2016: Unused Opportunities …
OI Amosha, IP Buleev, YS Zaloznova
Kyiv, Institute of Industrial Economics NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2017
122017
Моделирование повышения уровня интеллектуализации труда работников предприятий
ІП Булєєв, ЯС Брюховецький, ЛВ Іваненко
Экономика промышленности, 2017
9*2017
Факторы и показатели инвестиционной активности предприятий и добавленной стоимости в Украине
НЕ Брюховецкая, ЛВ Иваненко
Бизнес Информ, 2018
32018
Научные подходы к определению экономической сущности инвестиционной активности предприятий Украины и ее оценка
НЕ Брюховецкая, ЛВ Иваненко
Проблемы экономики, 2017
32017
Сутність людського капіталу підприємства
ЛВ Іваненко
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 274-287, 2014
32014
Сучасні тенденції інтелектуалізації праці на підприємствах в Україні
ЯС Брюховецький, ЛВ Іваненко
Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та …, 2017
22017
Використання оптимізаційних економіко-математичних моделей в плануванні виробничої програми промислового підприємства
ЛВ Іваненко, ГМ Рустамова, СВ Зубарєв
22011
Оцінювання людського капіталу та доданої вартості підприємств: теорія та практика: монографія / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2020. 184 с.
НЮ Брюховецька, ЛВ Іваненко
12020
Підходи до імітаційного моделювання інвестиційної активності підприємств з урахуванням розвитку людського капіталу
НЮ Брюховецька, ЛВ Іваненко
JEL Classification: E10, I20, K10, 28, 2018
12018
Економіко-соціологічний підхід до визначення ролі людського капіталу підприємства у створенні доданої вартості
ЛВ Іваненко
Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития, 2017
12017
Витрати підприємств на формування і розвиток людського капіталу на різних стадіях його життєвого циклу
ЛВ Іваненко
Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 220-233, 2015
12015
Динаміка та структура доданої вартості у промисловості в Україні
ЛВ Іваненко
Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіону, 158-161, 2014
12014
Особливості формалізації соціальних показників підприємства
ЛВ Іваненко
Вісник Донецького університету економіки та права, 183-189, 2013
12013
Модель оцінки та оптимізації інвестицій підприємства на розвиток людського капіталу
ЛВ Іваненко
Вісник Донецького університету економіки та права, 165-171, 2013
12013
Методичний інструментарій оцінки зносу людського капіталу підприємства
ЛВ Іваненко
Вісник Донецького університету економіки і права, 193-197, 2012
12012
Методи оцінки ефективності витрат підприємств на розвиток людського капіталу
ЛВ Іваненко
12011
Активізація інтелектуальної праці підприємств високотехнологічних галузей
НЮ Брюховецька, ЛВ Іваненко
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали …, 0
1
Интеллектуализированные производства Украины: основные игроки и тренды фармацевтической отрасли
НЮ Брюховецька, ЛВ Іваненко
Вестник экономической науки Украины, 3-8, 2020
2020
Інтелектуалізовані виробництва України: основні гравці та тренди фармацевтичної галузі
НЮ Брюховецька, ЛВ Іваненко
Вестник экономической науки Украины, 2020
2020
Модель управления финансовым потенциалом предприятия: функциональный подход
НЕ Брюховецкая, ИП Булеев, ЛВ Иваненко
Бизнес Информ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20