Підписатись
Кричевська Тетяна Олександрівна, Tetiana Krychevska
Кричевська Тетяна Олександрівна, Tetiana Krychevska
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка України: стратегія и політіка довгострокового розвитку
NUI prognozuvannâ
Fenìks, 2003
191*2003
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський, ТО Кричевська
наукова доповідь України/ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський та ін, 2007
136*2007
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша. Необхідність і передумови формування монетарної стратегії як форми комунікації центральних банків
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-18, 2005
952005
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття третя. Основні засади побудови і запровадження середньострокової монетарної стратегії в Україні
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-22, 2006
892006
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття друга. Архітектоніка монетарних стратегій і зарубіжний досвід їх формування та застосування
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
892006
монографія/за ред. чл.-кор
І трансформації соціально-економічної системи України
НАН України Гриценко АА, 2015
75*2015
Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні
АА Гриценко, ТО Кричевська, ОІ Петрик
Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2008
69*2008
Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України
МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ВМ Геєць
К.: НДФІ, 2004
55*2004
Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації: Монографія
ВД Лагутін, ТО Кричевська
К.: Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004
402004
Логіко-історичний аналіз довіри в контексті соціально-економічних відносин
Т Кричевська
Економічна теорія, 5-18, 2009
32*2009
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем
АА Гриценко
К.: Ин-т экон. и прогнозиров, 2013
31*2013
Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики
Т Кричевська
Економіка України, 65-75, 2010
25*2010
за ред. ТІ Єфименко, ММ Єрмошенка
Ф інституційних секторів економіки України
К.: ДННУ «Акад. фін. управління, 2014
23*2014
Інститут довіри в координатах економічного простору-часу: монографія
АА Гриценко, ТІ Артьомова, ТО Кричевська
К.:НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2012
22*2012
Довіра до монетарної політики: вибір грошово-кредитної стратегії в Україні
В Лагутін, Т Кричевська
Вісник Національного банку України, 22-25, 2001
22*2001
Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика України: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку
АІ Даниленко
Ін-т екон. та прогнозув., 2010
21*2010
Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні
СА Буковинський, АА Гриценко, ТО Кричевська
Фінанси України, 3-30, 2008
182008
Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні
АА Гриценко, ТО Кричевська
К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006
18*2006
Капіталізація економіки України: проблеми та перспективи. Матеріали семінару (Частина 1)
ТО Кричевська
Економічна теорія, 110-112, 2006
17*2006
ПРОБЛЕМИ ЗМІСТУ І МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
АА Гриценко, ТО Кричевська
12*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20