Кричевська Тетяна Олександрівна, Tetiana Krychevska
Кричевська Тетяна Олександрівна, Tetiana Krychevska
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку
ВМ Геєць
К.: Фенікс 1 (006), 2003
1702003
Капіталізація економіки України
ВМ Геєць, АА Гриценко, ОІ Барановський
К.: Ін-т екон. та прогнозув, 2007
132*2007
Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований
АА Гриценко
Х.:Форт, 2008
95*2008
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття перша. Необхідність і передумови формування монетарної стратегії як форми комунікації центральних банків
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-18, 2005
952005
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
862006
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття третя. Основні засади побудови і запровадження середньострокової монетарної стратегії в Україні
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-22, 2006
862006
Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики. Стаття друга. Архітектоніка монетарних стратегій і зарубіжний досвід їх формування та застосування
А Гриценко, Т Кричевська
Вісник НБУ, 8-19, 2006
862006
Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід і перспективи запровадження в Україні
АА Гриценко, ТО Кричевська, ОІ Петрик
Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2008
63*2008
монографія/за ред. чл.-кор
І трансформації соціально-економічної системи України
НАН України Гриценко АА, 2015
54*2015
Бюджетна політика у контексті соціально-економічного розвитку України
МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ВМ Геєць
К.: НДФІ, 2004
45*2004
Монетарна політика в трансформаційній економіці: довіра, стратегія, механізми реалізації: Монографія
ВД Лагутін, ТО Кричевська
К.: Вид-во Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004
332004
Логіко-історичний аналіз довіри в контексті соціально-економічних відносин
Т Кричевська
Економічна теорія, 5-18, 2009
27*2009
Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем
АА Гриценко
К.: Ин-т экон. и прогнозиров, 2013
22*2013
Фінансово-економічна криза і виклики для грошово-кредитної політики
Т Кричевська
Економіка України, 65-75, 2010
22*2010
за ред. ТІ Єфименко, ММ Єрмошенка
Ф інституційних секторів економіки України
К.: ДННУ «Акад. фін. управління, 2014
20*2014
Довіра до монетарної політики: вибір грошово-кредитної стратегії в Україні
В Лагутін, Т Кричевська
Вісник Національного банку України, 22-25, 2001
20*2001
Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політика України: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку
АІ Даниленко
Ін-т екон. та прогнозув., 2010
19*2010
Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні
СА Буковинський, АА Гриценко, ТО Кричевська
Фінанси України, 3-30, 2008
172008
Капіталізація економіки України: проблеми та перспективи. Матеріали семінару (Частина 1)
ТО Кричевська
Економічна теорія, 110-112, 2006
16*2006
Середньострокова монетарна стратегія: зарубіжний досвід та основні засади формування в Україні
АА Гриценко, ТО Кричевська
К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2006
132006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20