Подписаться
Шкуропат Анастасія Вікторівна
Шкуропат Анастасія Вікторівна
Другие именаShkuropat A V, Shkuropat Anastasiia
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ефективність віртуальних лабораторних практикумів з фізіології людини і тварин у структурі підготовки фахівця-біолога
A Shkuropat, O Hasiuk
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 062-070, 2018
152018
Effect of Interleukin-2 on the humoral link of immunity during physical activity
V Shvets, A Shkuropat, YM Prosiannikova, IV Golovchenko
132020
Формування компетентностей у майбутніх вчителів біології та основ здоров’я у закладі середньої освіти
АВ ШКУРОПАТ, ІВ ГОЛОВЧЕНКО, ЮМ ЮРІНА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2021
122021
Особливості обміну електролітів у крові жінок 18-21 років в умовах використання різних видів фітнесу
ІВ Головченко, АВ Шкуропат
Природничий альманах (біологічні науки), 33-43, 2020
102020
Біоелектрична активність та кровообіг головного мозку приглухуватих підлітків / Bioelectric Activity and Blood Circulation in the Brain of Heart-of-Hearing Adolescents
АВ Шкуропат, AV Shkuropat
ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00. 13 «Фізіологія л юдини і тварин …, 2010
102010
Ефективність хімічних та біологічних методів превенції розвитку бактеріозів плодів Capsicum anuum
ІВ Гладка, АВ Шкуропат
Природничий альманах (біологічні науки), 2017
9*2017
Когерентный анализ ЭЭГ тугоухих подростков / Coherence analysis of EEG of deaf teenagers
SAV Шкуропат, АВ
Нейрофизиология 42 (3), 263-274, 2010
92010
Influence of biologically active substances on synthesis function and cellular destruction of hepatocytes in vitro
AV Shkuropat, VA Shvets, IV Golovchenko, YM Prosiannikova
72022
Зміни інтенсивності електрогенезу ритмів ЕЕГ приглухуватих підлітків під час вирішення логічних задач
АВ Шкуропат
Природничий альманах. Сер.: Біологічні науки, 105-114, 2015
72015
Coherent Relations in EEGs of Adolescents with Partial Hearing Loss under Conditions of an Orthostatic Test
AV Shkuropat
Neurophysiology 50 (5), 365-371, 2018
62018
Структура навчальної мотивації учнів старших класів
AV Shkuropat, IV Golovchenko, SD Rudyshyn
Pedagogical Sciences: Theory and Practice,(3), 19-26, 2021
52021
Effect of interleukin-2 on antioxidant system and lipid peroxidation during physical activity
VA Shvets, AV Shkuropat
Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series, 107-115, 2020
42020
Основи лабораторної практики: методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 091 Біологія
АВ Шкуропат
42020
Efektyvnist virtualnykh laboratornykh praktykumiv z fiziolohii liudyny i tvaryn u strukturi pidhotovky fakhivtsia-bioloha [The effectiveness of virtual laboratory workshops on …
AV Shkuropat, OM Hasiuk
Information Technologies in Education, 34, 2018
42018
ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПОКАЗНИКИ ЗАГАЛЬНОГО БІЛКУ СИРОВАТКИ КРОВІ У ЖІНОК ДРУГОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ
ІВ Головченко, АВ Шкуропат, ВА Швець, О Руда, Ю Плахотник
32020
Адреналін як показник адаптаційних процесів організму під час фізичного навантаження під впливом інтерлейкіну-2
ВА Швець, АВ Шкуропат, АЄ Лебідь
32020
Морфологічні зміни еритроцитів вагітних різних триместрів
АВ Шкуропат
Український журнал медицини, біології та спорту, 258-261, 2017
32017
Bioelectric Activity and Blood Circulation in the Brain of Adolescents with Hearing Loss/Shkuropat AV
AV Shkuropat
Thesis Cand. Biol. Sci., Kherson, 2011
32011
The structure of educational motivation of high school students
AV Shkuropat, IV Golovchenko, SD Rudyshyn
Pedagogical Sciences: Theory and Practice 3, 19-26, 2021
22021
Features of cerebral circulation under conditions of motor and sensor deprivation
IV Golovchenko, AV Shkuropat
Фізіологічний журнал 66 (4), 30-36, 2020
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20