Підписатись
Валентин Заблоцький
Валентин Заблоцький
кандидат технічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Directed formation of quality, as a way of improving the durability of conjugated parts of friction pairs
A Tkachuk, V Zablotskyi, A Kononenko, S Moroz, S Prystupa
Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange, 370-377, 2019
242019
Мережі мобільного зв’язку нового покоління 4G/5G/6G: монографія
ВГ Сайко, РС Одарченко, АО Абакумова, ТМ Наритник, ...
Київ: ТОВ «Про формат, 2021
142021
Influence of diamond smoothering treatment power parameters on microgeometry of working surfaces of conjugated parts
V Zablotskyi, S Moroz, A Tkachuk, S Prystupa, O Zabolotnyi
Grabchenko’s International Conference on Advanced Manufacturing Processes …, 2019
142019
Increased wear resistance of surfaces of rotation bearings methods strengthening-smoothing processing
AA Tkachuk, VU Zablotskyi, TV Terletskyi, OL Kaidyk, SA Moroz
Mechanics, Materials Science & Engineering Journal, 2016
52016
Технологічне керування віброакустичними характеристиками доріжок кочення кілець роликопідшипників на операціях безцентрового шліфування
ВІ Марчук, ВЮ Заблоцький, ЮС Лапченко
Физические и компьютерные технологии//Труды, 72-75, 0
5
Підвищення зносостійкості фрикційних поверхонь обертання методами поверхневого пластичного деформування
АА Ткачук, ВЮ Заблоцький, ВО Дзюра
Перспективні технології та прилади, 158-163, 2014
42014
Про вплив технологічної спадковості на експлуатаційні характеристики кілець роликопідшипників
ВЮ Заблоцький
Наукові нотатки.—Луцьк: Ред.-вид. ЛДТУ, 91-100, 2004
42004
Вплив параметра хвилястості доріжки кочення на віброакустичні характеристики конічних роликопідшипників
ВІ Марчук, ВЮ Заблоцький, ОЛ Кайдик
ВІ Марчук, ВЮ Заблоцький, ОЛ Кадик, 146-148, 2003
32003
Formation of physical and mechanical properties of surface layer of machine parts
V Zablotskyi, O Dahnyuk, S Prystupa, A Tkachuk
Mechanics, Materials Science & Engineering Journal 8, 2017
22017
Технологічне керування параметрами хвилястості поверхонь обертання на шліфувальних операціях
ВІ Марчук, ВЮ Денисюк, ВЮ Заблоцький
Монографія-Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2011
22011
Вiброакустичне дiагностування експлуатацiйних характеристик роликопiдшипникiв
ВI Марчук, ВЮ Заблоцький, ЮС Лапченко
збiрник наукових праць V науково-технiчної конференцiї Приладобудування, 296, 2006
22006
Про вплив технологiчної спадковостi на експлуатацiйнi характеристики кiлець роликопiдшипникiв
ВЮ Заблоцький
Науковi нотатки: Мiжвузiвський збiрник (за напрямом" Iнженерна механiка …, 2004
22004
Зв’язок параметрів хвилястості робочих поверхонь з віброакустичними характеристиками роликопідшипників
ВІ Марчук, ВЮ Заблоцький
Високі технології в машинобудуванні: Збірник наукових праць НТУ “ХПІ …, 2003
22003
Вплив параметра хвилястостi дорiжки кочення на вiброакустичнi характеристики конiчних роликопiдшипникiв
ВI Марчук, ВЮ Заблоцький, ОЛ Кайдик
тези доп. I Мiжнародної наук.-техн. конф.«Машинобудування та металообробка, 146, 2003
22003
Вдосконалення системи адаптивного керування точністю на шліфувальному автоматі МЕ 280СО//Прогрессивные технологии и системы машиностроения: Междунар. сб. науч. трудов. Вып. 25
ВІ Марчук, ОЛ Кайдик, ВЮ Заблоцький
Донецк: Изд-во ДонНТУ, 279-284, 2003
22003
Pro vplyv tekhnolohichnoi spadkovosti na ekspluatatsiini kharakterystyky kilets rolykopidshypnykiv
VY Zablotskyi
Naukovi notatky: Mizhvuzivskyi zbirnyk (za napriamom" Inzhenerna mekhanika …, 0
2
Природа латентної енергії деформації та її вплив на експлуатаційні властивості деталей підшипників
СО Приступа, ВЮ Заблоцький, ОП Дахнюк
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 32-35, 2013
12013
Аналіз виробничих дефектів виготовлення кілець роликопідшипників за віброакустичними характеристиками
ВЮ Денисюк, ВЮ Заблоцький, ВІ Марчук
Наукові нотатки, 48-56, 2011
12011
АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОДАВАЧІВ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕРМОМЕТРІВ
СА Мороз, ВЮ Заблоцький, СО Приступа, ММ Євсюк, ВВ Лишук
Перспективні технології та прилади, 70-75, 2022
2022
Directed Formation of Quality, as a Way of Improving the Durability of Conjugated Parts of Friction Pairs
S Moroz, S Prystupa
Advances in Design, Simulation and Manufacturing II: Proceedings of the 2nd …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20