Киричок (Припхан) Ірина Богданівна _ Kyrychok (Prypkhan) Iryna
Киричок (Припхан) Ірина Богданівна _ Kyrychok (Prypkhan) Iryna
ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, медичний факультет, кафедра невідкладної та екстреної медичної
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
CARDIOREABILITATION PECULIARITIES AND CORRECTION OF VIOLATIONS OF SISTOLIC, DIASOLIC FUNCTION AND HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AND CORONARY …
YK M Shved, L Tsuglevych, I Kyrychok, L Levytska, T Boiko
Georgian medical news 265, 46, 2017
62017
Особливості клінічних ознак, змін натрійуретичного пропептиду NTproBNP, діастолічної функції лівого шлуночка та варіабельності ритму серця у хворих на стабільну стенокардію …
МІ Швед, ІБ Припхан
Львівський клінічний вісник, 8-13, 2015
12015
Диференційовані підходи до лікування хворих на стабільну стенокардію, що протікає на фоні субклінічного гіпотиреозу
ПІБ Швед М. І.
Галицький лікарський вісник 2, 107-111, 2015
12015
Типы диастолической дисункции левого желудочка у больных стабильной стенокардией в сочетании с гипотиреозом
НИ Швед, ИБ Припхан, ИВ Беркасова, ВА Валеева
Journal of Siberian Medical Sciences, 2014
12014
VEGETATIVE REGULATION DISTURBANCES IN PATIENTS WITH ANGINA PECTORIS AND SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM
AV Volobueva, MI Sved, LP Martynyuk, IB Kyrychok
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
FEATURES OF CARDIOHEMODYNAMIC CHANGES IN PATIENTS WITH STABLE ANGINA AND HYPOFUNCTION OF THYROID GLAND
AV Volobueva, IB Kyrychok, MA Vasylenko
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
ЗМІНИ ВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА СТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ ТА СУБКЛІНІЧНИЙ ГІПОТИРЕОЗ
AV Volobueva, MI Sved, LP Martynyuk, IB Kyrychok
Медсестринство, 2018
2018
Cardiorehabilitation of Patients with Acute Coronary Syndrome Who Were Performed Coronary Arteries Revascularization
M Shved, L Tsuglevych, I Kyrychok, T Boiko, L Levutska
Galician medical journal 24 (4), 2017
2017
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН КАРДІОГЕМОДИНАМІКИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ СТАБІЛЬНОЮ СТЕНОКАРДІЄЮ ТА ГІПОФУНКЦІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
AV Volobueva, IB Kyrychok, MA Vasylenko
Медсестринство, 2017
2017
The reasonableness of hormone replacement therapy in patients with stable angina and subclinical hypothyroidism living in iodine-deficiency regions
MI Shved, SN Heryak, IB Kyrychok, YM Kitsak, TV Boyko
Likarsʹka sprava, 24-34, 2017
2017
Артериальная гипертензия у больных подагрическим артритом: комплексная медикаментозная терапия
ЛМ Михайлив, НИ Швед, ЛП Мартынюк, ВТ Гурский, ИБ Припхан
Евразийский кардиологический журнал, 2016
2016
Метаболічні порушення у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз та ефективність їх корекції L-карнітином
ПІБ Швед М. І.
Клінічна та експериментальна патологія 3 (53), 166-171, 2015
2015
Особливості порушень діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження у поєднанні з гіпофункцією щитоподібної залози
ІБП М. І. Швед
Львівський клінічний вісник 1 (9), 8-13, 2015
2015
Особливості корекції метаболічних порушень у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз залежно від тривалості хвороби
МІ Швед, ІБ Припхан
Вісник наукових досліджень, 30-34, 2015
2015
Зміни імунологічного статусу пацієнтів зі стенокардією напруження та субклінічним гіпотиреозом, які проживають в зоні йододефіциту
ІБ Припхан
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 261-261, 2014
2014
Порушення діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруження
ПІ Б.
Ліки України Плюс 3 (16-17), 61-63, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16