Анна Прохач
Анна Прохач
асистент кафедри онкології та медичної радіології, Державний заклад "Дніпропетровська медична
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsma.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Рак молочной железы. От молекулярной биологии к персонифицированной терапии
ИН Бондаренко, МХ Эльхажж, АВ Прохач, ВФ Завизион, КО Чебанов
Морфологія 10 (1), 18-25, 2016
13*2016
Рак молочной железы. От молекулярной биологии к персонифицированной терапии
АВП И.Н. Бондаренко, М.Х. Эльхажж
Morphologia 10 (1), 18-25, 2016
10*2016
Особенности фармакологии ноотропов при когнитивном дефиците на фоне повышенной судорожной готовности мозга
ВИ Мамчур, ВИ Опрышко, КА Кравченко, АВ Куник
Актуальные вопросы психоневрологии, 169-174, 2009
82009
Дистанційне навчання: можливості та проблеми в умовах карантину
ВФ Завізіон, ІМ Бондаренко, ДІ Авєрін, МІ Ходжуж, НО Давлєтова, ...
Медичні перспективи, 4-12, 2020
42020
Integration of Electronic Education Methods in the Practice of Higher Medical Education
AP D Avierin, V Zavizion, I Bondarenko, M Hojouj
Novel Practices in Medical Study 1 (1), 2020
32020
Эндоскопия и малоинвазивная хирургия в диагностике и лечении предопухолевых заболеваний и рака желудка на ранних стадиях
IN Bondarenko, VY Mashtaler, KV Barannikov, KO Chebanov, ...
Morphologia 10 (1), 7-17, 2016
22016
Роль молекулярных подтипов опухоли в формировании персонифицированных подходов к лечению рака молочной железы
ЮНБ И.Н. Бондаренко, М.Х. Эльхажж, А.В. Прохач, К.О. Чебанов
Медичні перспективи 21 (2), 81 – 87, 2016
12016
Особенности побочных эффектов различных режимов химиотерапии рака молочной железы
ИН Бондаренко, АВ Прохач
Медичні перспективи 21 (1), 2016
12016
Роль антиоксидантной терапии в процессе системного лечения рака молочной железы
ИН Бондаренко, АВ Прохач
Вісник проблем біології і медицини 4 (2), 2015
12015
ДИВОВИЖНЕ ПОРУЧ. ЕФЕКТИВНИЙ І БЕЗПЕЧНИЙ ЗАХИСТ ВІД ВНУТРІШНЬОЛІКАРНЯНИХ ІНФЕКЦІЙ
В Опришко, А Прохач, АВ Прохач, ГС Курт-Аметова
Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 11 (1 (39)), 73-76, 2021
2021
Ефективна, безпечна і раціональна фармакотерапія ендогенного дефіциту прогестерону
ВІ Опришко, ВЙ Мамчур, ДС Носівець, ГВ Прохач, ГС Курт-Аметова
Репродуктивне здоров'я жінки 1, 21-25, 2021
2021
Особливості викладання циклу «Онкологія» у студентів іноземного факультету в умовах пандемії Covid-19: досвід кафедри
МІХ А.В. Прохач, В.Ф. Завізіон, І.М. Бондаренко
Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього …, 2020
2020
Дистанционное обучение: возможности и проблемы в условиях карантина
ВФ Завизион, ИН Бондаренко, ДИ Аверин, МИ Ходжуж, НА Давлетова, ...
Медичні перспективи 25 (2), 2020
2020
Pharmacological evaluation of the efficacy of metabolic drugs for acute biliary pancreatitis
SY Tetiana Potapova*, Olena Kovalenko, Anna Prokhach, Valentyna Opryshko ...
International Journal of Pharmaceutical Research 11 (1), 1682-1689, 2019
2019
Спосіб профілактики та зменшення гематотоксичності протипухлинної хіміотерапії
МІА Опришко Валентина Іванівна, Бєленічев Ігор Федорович, Кучеренко Людмила ...
2017
Можливості імуногістохімічних досліджень у прогнозуванні відповіді на лікування та модифікації лікувальних заходів при люмінальних раках молочної залози (огляд літератури)
ІМ Бондаренко, ВФ Завізіон, МВ Артеменко, МІ Ходжуж, ЛО Мальцева, ...
Медичні перспективи 22 (4), 2017
2017
Кейс-методи навчання та їх поєднання з ігровими та комунікаційними технологіями у формуванні компетенцій клініко-променевої діагностики в онкології
ВФ Завізіон, ІМ Бондаренко, ВВ Логвиненко, АВ ПРОХАЧ, МI ХОДЖУЖ, ...
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО …, 2017
2017
Вплив нейтропенії на результати лікування хворих на рак грудної залози
АВ Прохач, ІМ Бондаренко, ВФ Завізіон
Вісник проблем біології і медицини, 209-212, 2017
2017
Вплив нейтропенії на результати лікування хворих на рак грудної залози
ІМ Бондаренко
Вісник проблем біології і медицини 3 (4), 2017
2017
Досвід внутрішньоартеріальної хіміотерапії занедбаних форм раку молочної залози
ІМ Диба, ВФ Завізіон, ВЄ Машталер, МВ Артеменко, АВ Прохач, ...
XIII з’їзд онкологів та радіологів України:(матеріали з’їзду) 26–28 травня …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20