Любов Миколаївна Кравченко, Любовь Николаевна Кравченко
Любов Миколаївна Кравченко, Любовь Николаевна Кравченко
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти: монографія
ЛМ Кравченко
Полтава: Техсервіс, 2006
1022006
Наукові основи підготовки менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти
ЛМ Кравченко
Любов Миколаївна Кравченко.–2009.–198 с, 2009
422009
Професійна діагностика у системі післядипломного підвищення кваліфікації вчителя
ЛМ Кравченко
Автореферат дисертації канд. пед. наук, 1996
341996
Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні
ЛМ Кравченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 8, 2005
332005
Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: навч. посіб
ЛМ Кравченко, ОО Шапошников
Кравченко ЛМ, Шапошников ОО–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 245, 2001
142001
Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валютних операцій в Україні
Л Кравченко
Вісник Вищого арбітражного суду України, 187-191, 2000
112000
Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері валютного законодавства
Л Кравченко, О Плетньова
Юридичний журнал, 69-72, 2004
102004
Вплив різнобічного фізичного виховання на розвиток фізичних і моральних якостей учнів
Л Кравченко
Здоров’я та фізична культура, 141, 2009
82009
Соціально зорієнтований маркетинг як чинник культурологічної переорієнтації національної системи освіти
Л Кравченко
Педагогічні науки, 4-10, 2011
72011
Освітній менеджмент як засіб формування педагогічної культури
АМ Бойко, ЛМ Кравченко
Культуролог: альманах/Кафедра культурології ПДПУ імені ВГ Короленка, 186, 2008
72008
Неперервна педагогiчна пiдготовка менеджера освiти: монографiя Полтава
ЛМ Кравченко
72006
Валютний контроль: правова природа та місце в системі державного контролю
Л Кравченко
Вісник прокуратури, 105-108, 2003
62003
Комплекс особистісних технологій самопрезентації менеджера освіти
Л Кравченко
Вісник Львівського університету.–Cерія педагогічна.–2007.–Вип 22, 84-91, 2007
52007
Валютне регулювання і валютний контроль в Україні
ЛМ Кравченко, ОО Шапошников
навчальний посібник/ЛМ Кравченко, ОО Шапошников.–К.: Київ. нац. торг.-екон …, 2001
52001
Європейський досвід формування художньо-практичної компетентності особистостіl
ЛМ Кравченко, ОМ Маєвська
Мистецтво та освіта, 6-10, 2017
42017
Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг
ЛМ Кравченко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 143-146, 2011
42011
Освітній менеджмент і формування загальної культури педагога
А Бойко, Л Кравченко
Педагогічні науки, 43-50, 2010
42010
Стиль роботи менеджера освіти/Педагогіка математики і природознавства. V Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті МВ Остроградського, 24-25 вересня 2001р. Збірник статей
ЛМ Кравченко
Полтава: ПОІППО, 2001
42001
КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-КОНЦЕНТРИЧНОЇ ПІГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТИ
Л Кравченко
4
Розвиток професійної культури викладачів економіки в умовах магістратури
Л Лебедик, ЛМ Кравченко
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20