Подписаться
Любов Миколаївна Кравченко, Любовь Николаевна Кравченко
Любов Миколаївна Кравченко, Любовь Николаевна Кравченко
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти: монографія
ЛМ Кравченко
Полтава: Техсервіс, 2006
1122006
Наукові основи підготовки менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти
ЛМ Кравченко
Любов Миколаївна Кравченко.–2009.–198 с, 2009
432009
Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні
ЛМ Кравченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 8, 2005
362005
Професійна діагностика у системі післядипломного підвищення кваліфікації вчителя
ЛМ Кравченко
Автореферат дисертації канд. пед. наук, 1996
311996
Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: навч. посіб
ЛМ Кравченко, ОО Шапошников
Кравченко ЛМ, Шапошников ОО–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 245, 2001
142001
Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері валютного законодавства
Л Кравченко, О Плетньова
Юридичний журнал, 69-72, 2004
122004
Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валютних операцій в Україні
Л Кравченко
Вісник Вищого арбітражного суду України, 187-191, 2000
112000
Соціально зорієнтований маркетинг як чинник культурологічної переорієнтації національної системи освіти
Л Кравченко
Педагогічні науки, 4-10, 2011
102011
Вплив різнобічного фізичного виховання на розвиток фізичних і моральних якостей учнів
Л Кравченко
Здоров’я та фізична культура, 141, 2009
102009
Освітній менеджмент як засіб формування педагогічної культури
АМ Бойко, ЛМ Кравченко
Культуролог: альманах/Кафедра культурології ПДПУ імені ВГ Короленка, 186, 2008
72008
Неперервна педагогiчна пiдготовка менеджера освiти: монографiя Полтава
ЛМ Кравченко
72006
Валютний контроль: правова природа та місце в системі державного контролю
Л Кравченко
Вісник прокуратури, 105-108, 2003
72003
Розвиток професійної культури викладачів економіки в умовах магістратури
ЛВ Лебедик, ЛМ Кравченко
62018
Комплекс особистісних технологій самопрезентації менеджера освіти
Л Кравченко
Вісник Львівського університету.–Cерія педагогічна.–2007.–Вип 22, 84-91, 2007
62007
Формування адміністративно-управлінської культури майбутніх офіцерів Національної гвардії України у процесі професійної підготовки
ЛМ Кравченко
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2018
52018
Європейський досвід формування художньо-практичної компетентності особистостіl
ЛМ Кравченко, ОМ Маєвська
Мистецтво та освіта, 6-10, 2017
52017
Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства
ЛМ Кравченко
Право України, 49-52, 2003
52003
Валютне регулювання і валютний контроль в Україні
ЛМ Кравченко, ОО Шапошников
навчальний посібник/ЛМ Кравченко, ОО Шапошников.–К.: Київ. нац. торг.-екон …, 2001
52001
Розвиток професійної культури викладачів економіки в умовах магістратури
Л Кравченко, Л Лебедик
Ukrainian professional education= Українська професійна освіта, 45-53, 0
5
Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг
ЛМ Кравченко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 143-146, 2011
42011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20