Любов Миколаївна Кравченко, Любовь Николаевна Кравченко
Любов Миколаївна Кравченко, Любовь Николаевна Кравченко
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка
Підтверджена електронна адреса в pnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Неперервна педагогічна підготовка менеджера освіти: монографія
ЛМ Кравченко
Полтава: Техсервіс, 2006
922006
Наукові основи підготовки менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти
ЛМ Кравченко
Любов Миколаївна Кравченко.–2009.–198 с, 2009
432009
Правові засади валютного регулювання і контролю в Україні
ЛМ Кравченко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 8, 2005
322005
Професійна діагностика у системі післядипломного підвищення кваліфікації вчителя
ЛМ Кравченко
Автореферат дисертації канд. пед. наук, 1996
291996
Валютне регулювання і валютний контроль в Україні: навч. посіб
ЛМ Кравченко, ОО Шапошников
Кравченко ЛМ, Шапошников ОО–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 245, 2001
132001
Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері валютного законодавства
Л Кравченко, О Плетньова
Юридичний журнал, 69-72, 2004
112004
Проблеми відповідальності за порушення порядку здійснення валютних операцій в Україні
Л Кравченко
Вісник Вищого арбітражного суду України, 187-191, 2000
112000
Вплив різнобічного фізичного виховання на розвиток фізичних і моральних якостей учнів
Л Кравченко
Здоров’я та фізична культура, 141, 2009
82009
Cоціально зорієнтований маркетинг як чинник культурологічної переорієнтації національної системи освіти
ЛМ Кравченко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2011
72011
Освітній менеджмент як засіб формування педагогічної культури
АМ Бойко, ЛМ Кравченко
Культуролог: альманах/Кафедра культурології ПДПУ імені ВГ Короленка, 186, 2008
72008
Неперервна педагогiчна пiдготовка менеджера освiти: монографiя Полтава
ЛМ Кравченко
72006
Валютний контроль: правова природа та місце в системі державного контролю
Л Кравченко
Вісник прокуратури, 105-108, 2003
62003
Комплекс особистісних технологій самопрезентації менеджера освіти
Л Кравченко
Вісник Львівського університету.–Cерія педагогічна.–2007.–Вип 22, 84-91, 2007
52007
Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства
ЛМ Кравченко
Право України, 49-52, 2003
52003
Валютне регулювання і валютний контроль в Україні
ЛМ Кравченко, ОО Шапошников
навчальний посібник/ЛМ Кравченко, ОО Шапошников.–К.: Київ. нац. торг.-екон …, 2001
52001
Стиль роботи менеджера освіти/Педагогіка математики і природознавства. V Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті МВ Остроградського, 24-25 вересня 2001р. Збірник статей
ЛМ Кравченко
Полтава: ПОІППО, 2001
52001
Європейський досвід формування художньо-практичної компетентності особистостіl
ЛМ Кравченко, ОМ Маєвська
Мистецтво та освіта, 6-10, 2017
42017
Державний захист прав громадян як споживачів фінансових послуг
ЛМ Кравченко
Бюлетень Міністерства юстиції України, 143-146, 2011
42011
Освітній менеджмент і формування загальної культури педагога
А Бойко, Л Кравченко
Педагогічні науки, 43-50, 2010
42010
КОНЦЕПЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНО-КОНЦЕНТРИЧНОЇ ПІГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРА У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТИ
Л Кравченко
4
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20