Боряк Оксана Володимирівна
Боряк Оксана Володимирівна
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку
ОВ Боряк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2014
52014
Корекція просодичної сторони мовлення дітей старшого дошкільного віку з дизартрією засобами логопедичної ритміки
ОВ Боряк
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
42012
Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
ОВ Боряк
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
32016
Характеристика структури мовленнєвого дефекту у дітей з вадами інтелектуального розвитку
ОВ Боряк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2013
32013
Результати дослідження компонентів просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією
ОВ Боряк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
32011
Причинна обумовленість порушень у мовленнєвому розвитку в розумово відсталих дітей
О Боряк
Особлива дитина: навчання і виховання, 24-32, 2015
22015
Специфіка формування семіотичної підсистеми мови при дизонтогенезі розвитку (розумовій відсталості)
ОВ Боряк
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) 1 (Вип. V.), С. 36-47, 2015
22015
Основні принципи та методи корекції просодичної сторони мовлення старших дошкільників із дизартрією засобами логопедичної ритміки
ОВ Боряк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
22011
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГОДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ
О Боряк
Вісн. Інту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: зб …, 2011
22011
Результати дослідження факторів ризику виникнення дизартрії
ОВ Боряк
Актуальні питання корекційної освіти, 47-53, 2010
22010
Аналіз результатів логопедичного обстеження мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
ОВ Боряк
12016
Theoretical basses of speech activity of mentally
O Boryak
European journal of Special Education Research, pp. 67-79, 2016
12016
До проблеми визначення системного недорозвинення мовлення
ОВ Боряк
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
Розумово відсталі діти як медико-психолого-педагогічна проблема
ОВ Боряк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 74-85, 2015
12015
Структура дефекту при системному недорозвиненні мовлення обумовленого розумовою відсталістю
ОВ Боряк
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 25-32, 2015
12015
Професійна підготовка вчителів-логопедів до роботи з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку
ОВ Боряк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 9-17, 2015
12015
Характеристика когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності у розумово відсталих дітей
О Боряк
Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти 1 (2), 19-21, 2015
12015
Interpreted analysis of the speech activity research results in mentally retarded children
O Boryak.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky 2 (4/2015), 9-13, 2015
12015
Етапи становлення логопедичної допомоги дітям з розумовою відсталістю
ОВ Боряк
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Характеристика мовленнєвого розвитку учнів молодших класів спеціальної школи (теоретичний аспект)
ОВ Боряк
Актуальні питання корекційної освіти, 22-29, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20