Боряк Оксана Володимирівна
Боряк Оксана Володимирівна
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра спеціальної педагогіки та інклюзивної освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Результати дослідження компонентів просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією
ОВ Боряк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
32011
Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
ОВ Боряк
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2016
22016
До питання логопедичної роботи з дітьми з порушеннями інтелектуального розвитку
ОВ Боряк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2014
22014
Характеристика структури мовленнєвого дефекту у дітей з вадами інтелектуального розвитку
ОВ Боряк
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка …, 2013
22013
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСОДИЧНОЇ СТОРОНИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГОДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДИЗАРТРІЄЮ
О Боряк
Вісн. Інту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія: зб …, 2011
22011
Результати дослідження факторів ризику виникнення дизартрії
ОВ Боряк
Актуальні питання корекційної освіти, 47-53, 2010
22010
Причинна обумовленість порушень у мовленнєвому розвитку в розумово відсталих дітей
О Боряк
Особлива дитина: навчання і виховання, 24-32, 2015
12015
Основні принципи та методи корекції просодичної сторони мовлення старших дошкільників із дизартрією засобами логопедичної ритміки
ОВ Боряк
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
12011
ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО БЛОКУ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ОВ Боряк
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, 179, 2018
2018
Аналіз результатів логопедичного обстеження мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
ОВ Боряк
2016
Theoretical basses of speech activity of mentally
O Boryak
European journal of Special Education Research, pp. 67-79, 2016
2016
Аналіз результатів логопедичного обстеження мовленнєвого розвитку розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
Б О.
International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” (The goals …, 2016
2016
Психолого-педагогічні умови формування та корекції мовленнєвої діяльності розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку
БО В.
Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 172 (Випуск LХІХ, Том 1.), С …, 2016
2016
Інноваційні освітні технології в системі професійно-педагогічної підготовки студентів-дефектологів
БО В.
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний …, 2016
2016
Специфіка когнітивного компоненту мовленнєвої діяльності при розумовій відсталості
БО В.
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). Збірник наукових …, 2016
2016
Альтернативна комунікація як засіб розвитку мовлення у розумово відсталих дітей початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення
БО В.
Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін …, 2016
2016
Неврологічні основи логопедії
БОВ Шеремет М.К.
Суми: ФОП Цьома С.П. 256, 252, 2016
2016
Archival Issues
J Tanas, M Tanaś
Journal cover 3 (1), 2016
2016
До проблеми визначення системного недорозвинення мовлення
ОВ Боряк
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
Розумово відсталі діти як медико-психолого-педагогічна проблема
ОВ Боряк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 74-85, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20