Харитонюк Людмила Миколаївна
Харитонюк Людмила Миколаївна
ДЗ "ДМА МОЗ України", кафедра дитячої хірургії, ортопедії та траматології
Підтверджена електронна адреса в dma.dp.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лікування посттравматичних порушень репаративної регенерації переломів кісток у дітей
МО Камінська, ВА Дігтяр, ЛМ Харитонюк, ОГ Садовенко
Травма= Trauma 14 (1), 91-93, 2013
32013
Результати лікування дітей з хронічним остеомієлітом
АЄ Носар, ЛІ Бойко, ЛМ Харитонюк
Проблеми остеології. Київ 6, 2003
22003
Детская хирургия
ВИ Сушко, ПМ Гладкий, ЛИ Бойко, ГИ Нагорный, АГ Носар, ВА Дигтяр, ...
Киев.«Здоровье, 2002
22002
Удосконалення післядипломної підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності «Дитяча хірургія»
ВА Дігтяр, ЛМ Харитонюк, ОГ Садовенко, МО Камінська, ОМ Барсук, ...
Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним …, 2019
2019
Наш досвід лікування дітей перших років життя із мегауретером
ВА Дігтяр, ЛМ Харитонюк, МВ Бойко, АВ Обертинський, ...
Урологія= Urology 23 (4), 424-428, 2019
2019
Пути восстановления морфофункционального состояния почки при ее удвоении
ВА Дегтярь, ЛН Харитонюк, МВ Бойко, АВ Обертинский, ...
Здоровье ребенка 14 (8), 2019
2019
Шляхи удосконалення діагностики та лікування дітей із міхуро–сечовідним рефлюксом
МВ Бойко, ЛМ Харитонюк, ОА Островська, АВ Обертинський, ...
ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт, 452-453, 2018
2018
Наш опыт лечения детей раннего возраста с гидронефрозом
МВ Бойко, ЛН Харитонюк, ОА Островская, АВ Обертинский, ...
Урологія, андрологія, нефрологія–досягнення, проблеми, шляхи вирішення …, 2018
2018
Корекція лійкоподібної деформації грудної клітки у дітей
ВА Дігтяр, МО Камінська, ОІ Мохов, СВ Коваль, ЛМ Харитонюк
ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт, 462-463, 2018
2018
Своєчасне виявлення та тактика ведення дітей молодшого віку із порушенням уродинаміки
ВА Дігтяр, ЛМ Харитонюк, МВ Бойко, ОА Островська, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 167-179, 2018
2018
Деякі аспекти діагностики та лікування гідронефрозу у дітей
ВА Дігтяр, МВ Бойко, ЛМ Харитонюк, ОЛ Хитрик, АВ Обертинський, ...
Хірургія дитячого віку= Pediatric Surgery 3 (56), 89-93, 2017
2017
Обґрунтування тактики ведення та лікування хворих дітей із мегауретер
ВА Дігтяр, ЛМ Харитонюк, МВ Бойко, АВ Обертинський, ...
Галицький лікарський вісник, 107-109, 2016
2016
Шляхи відновлення прогалини загальнохірургічної підготовки у виконанні практичних навичок лікарями-інтернами дитячими хірургами
ВІ Сушко, ВА Дігтяр, ОМ Барсук, ЛМ Харитонюк, МО Камінська, ...
МАТЕРІАЛИ XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2016
2016
Сучасні підходи у діагностиці та тактика ведення хворих з кістозними захворюваннями нирок
ЛМ Харитонюк, ОЛ Хитрик, МВ Бойко, ОА Островська, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 63-69, 2016
2016
Сучасні проблеми андрології в дітей
ВА Дігтяр, ЛМ Харитонюк, МВ Бойко, МВ Савенко, АВ Обертинский, ...
Здоровье ребенка, 107-110, 2015
2015
Modern Problems of Andrology in Children
VA Dihtiar, LM Kharytoniuk, MV Boiko, MV Savenko, AV Obertynskyi, ...
CHILDS HEALTH, 107-110, 2015
2015
Современные проблемы андрологии у детей
ВА Дегтяр, ЛН Хартинюк, МВ Бойко, МВ Савенко, АВ Обертинский, ...
Здоровье ребенка, 2015
2015
Опыт лечения детей с патологией удвоенной почки
ВА Дігтяр, МВ Бойко, ЛМ Харитонюк, АВ Обертинський, ...
Урологія= Урология 19 (4), 85-88, 2015
2015
Індивідуальний план навчального процесу за модулем «Дитяча хірургія»«Вади розвитку у дітей» для студентів 6 курсу за спеціальністю «Лікувальна справа»
ВА Дігтяр, ЛМ Харитонюк
ДДМА, 2014
2014
Современные проблемы диагностики и лечения мочекаменной болезни у детей
ВА Дегтярь, АЛ Хитрик, ЛМ Харитонюк, МВ Бойко, АВ Обертинский, ...
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 256-263, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20