PSYCHOLOGICAL JOURNAL
PSYCHOLOGICAL JOURNAL
H. S. Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Аналіз психологічних особливостей складових емоційної компетентності майбутнього лікаря.
ОО Лазуренко
Психологічний часопис. Збірник наукових праць, 4, 2016
52016
Українські традиційні моделі здоров’я
L Tsarenko
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 2 (2), 100-113, 2015
52015
Українські традиційні моделі здоров’я
L Tsarenko
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 2 (2), 100-113, 2015
52015
Психоемоційний стан вихователів дитячих дошкільних закладів
T Zavadska
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 1 (1), 25-31, 2015
52015
Психоемоційний стан вихователів дитячих дошкільних закладів
T Zavadska
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 1 (1), 25-31, 2015
52015
Сімейне виховання як один із чинників економічної соціалізації дітей старшого дошкільного віку
ТІ Мельничук
Психологічний часопис: збірник наукових праць/за ред. СД Максименка, 7, 2017
42017
Эвристический и развивающий потенциал генетико-моделирующего метода в психологии
S Maksimenko, K Maksimenko
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 1 (1), 46-57, 2015
32015
Опитувальник скринінгу посттравматичного стресового розладу (ОС ПТСР)
O Blinov
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 11 (1), 26-37, 2018
22018
Опитувальник скринінгу посттравматичного стресового розладу (ОС ПТСР)
O Blinov
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 11 (1), 26-37, 2018
22018
Тенденції модернізації професійно-психологічної підготовки лікарів: компетентнісний підхід
ОО Лазуренко
Психологічний часопис, 11, 2018
22018
ОПИТУВАЛЬНИК БОЙОВОГО СТРЕСУ БЛІНОВА О.А. (ОБСБ)
ОА Блінов
Психологічний часопис 9 (5), 32-43, 2017
2*2017
Особ ли вос ті психосоціального функціонування у пацієнтів первинної медичної мережі в залежності від залученості до користування засобами консцієнтальної війни
АР Марков
Психологічний часопис, 4, 2016
22016
Особливості професійного самоздійснення спеціалістів в галузі інформаційних технологій (програмістів)
N Panasenko
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 1 (1), 66-73, 2015
22015
Проблема формування готовності до сімейного життя та відповідального батьківства у молоді
E Chantseva-Kovalenko
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 1 (1), 98-101, 2015
22015
Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді у просторі освіти у ВНЗ: моральний аспект
ОВ Лавренко
Психологічний часопис. Науково-практичний журнал Інституту психології імені …, 0
2
Опитувальник бойового стресу Блінова ОА (ОБСБ)/Психологічний часопис: збірник наукових праць/за ред. СД Максименка.–№ 5 (9)
ОА Блінов
Вип 9, 32-43, 0
2
Дослідження поняття «гармонія» в аспекті життєвих смислів особистості
ТС Гурлєва
Психологічний часопис 6 (16), 67-81, 2018
12018
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТНОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 19.00. 07–педагогічна та вікова психологія
ВО Вовк
Психологічний часопис, 25-34, 2018
12018
Психологічна робота в практиці кейс-менеджменту: аналіз досвіду впровадження
ГМ Бевз
Психологічний часопис 3 (13), 9-20, 2018
12018
Способи детекції брехні у студентів з різним рівнем емоційного інтелекту
K Vasiuk, V Bozhneko
PSYCHOLOGICAL JOURNAL 10 (6), 9-24, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20