Dats Ihor
Dats Ihor
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Експресія мікрорнк-15а визначена у сечі у діагностиці нирково-клітинного раку
ДВЄ Мицик Ю.О., Борис Ю.Б., Шеремета Р.З., Воробець Д.З., Дац І.В., Строй ...
Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Урологія …, 2018
2018
Сучасний погляд на дію іонізуючого випромінювання на хворих при діагностиці нирково-клітинного раку та шляхи його уникнення
СНМ Мицик Ю. О., Борис Ю. Б., Дац І. В., Манюк Л. В., Ільчишин О. С ...
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології 22, 69-78, 2017
2017
Application of the diffusion-weighted MRI for prediction of the intraoperative blood loss during the nephrectomy in patients with renal cell carcinoma after embolization of …
MVM Mytsyk Yu.O., Borys Yu.B., Dutka I.Yu., Datz I.V., Motrynets N.P ...
Inter Collegas 4 (4), 158-163, 2017
2017
Radiogenomics of renal cell carcinoma: our clinical experience
MV Mytsyk Yu.O., Borys Yu.B., Dosenko V., Datz I.V., Diychuk Y., Kowalskyy V ...
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 50-53, 2017
2017
Diagnostic value of measured in urine MicroRNA-15a in patients with the renal cell carcinoma
PSM Mytsyk Yu.O., Dosenko V.E., Borys Y.B., Datz I.V.
Materials of the 47 Congress of Polish Society of Urology, 77, 2017
2017
Можливість застосування мікроРНК-15а, визначеної у сечі, для діагностики нирково-клітинного раку
ІПО Мицик Ю.О., Досенко В.Є., Борис Ю.Б., Дац І.В., Ільчишин О.С., Чернова ...
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 49-53, 2017
2017
Застосування променевих біомаркерів МРТ для передбачення інтра-операційної крововтрати при виконанні радикальної нефректомії у хворих із нирково-клітинним раком після …
ГА Мицик Ю.О., Дутка І.Ю., Борис Ю.Б., Дац І.В., Сало В.М., Комнацька І.М ...
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 53-59, 2016
2016
Диференційна діагностика малих ниркових новоутворів: ефективність застосування вимірюваного коефіцієнта дифузії дифузійно-зважених зображень МРТ у якості променевого біомаркеру …
ВДЗ Мицик Ю.О., Дутка І.Ю., Борис Ю.Б., Комнацька І.М., Дац І.В., Чернова ...
Здоровье Мужчины 59 (4), 105-110, 2016
2016
Променеві методи дослідження в діагностиці злоякісних пухлин кісток у дітей
ДРІ Мицик Ю.О., Дац І.В., Іьчишин О.С.
Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Dny Vedy – 2016 …, 2016
2016
Использование диффузно-взвешенной визуализации магнитно-резонансной томографии для диагностики почечно-клеточного рака
ЧНВ Мицик Ю.О., Ільчишин О.С., Дац І.В., Мицик О.І.
Сборник научных статей Республиканской научно-практической конференции …, 2015
2015
Особливості використання вимірюваного коефіцієнта дифузії дифузійно-зважених зображень МРТ у діагностиці світлоклітин-ного раку нирки різних ступенів ядерної атипії за Fuhrman
ШМІС Мицик Ю.О., Дутка І.Ю., Борис Ю.Б., Дац І.В., Комнацька І.М.
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія, 106-110, 2015
2015
The application of the diffusion-weighted MRI and the apparent diffusion coefficient in differential diagnostics of the renal masses: the possibilities and the limitations in …
LR Mytsyk Yu., Borys Y., Dutka I., Komnatska I., Datz I., Shatynska-Mytsyk I.
European Urology Supplements 14 (2), 219, 2015
2015
Diffusion-weighted imaging of the renal cell carcinoma: applicability and limitations of the apparent diffusion coefficient in differential diagnostics of the malignant renal …
SMI Mytsyk Yu., Borys Y., Dutka I., Komnatska I., Datz I.
Insights into Imaging Supplement. 6 (1), 304, 2015
2015
Методичні вказівки із радіонуклідної діагностики для студентів 3 курсу, Модуль 2
ІВ Дац, ЮО Мицик, ОС Ільчишин, ОЯ Солдатенко, ІВ Данилейченко
Львівський національний медичний університет, 2013
2013
Особливості рентгенологічної картини одонтогенних кістозних утворень щелеп
ВВ Подолянська, ЯІ Подолянський, ІВ Дац, МП Ільчишин
Матеріали XIV конгресу світової федерації українських лікарських товариств, 360, 2012
2012
Навчальний посібник "Менопауза: міждисциплінарні аспекти"
МР Гжегоцький, ЄХ Заремба, ІВ Дац, ІС Шатинська-Мицик, ЮО Мицик
«Акме», 2012
2012
Променева діагностика абдомінального туберкульозу у хворих на цукровий діабет
ІВ Дац, МІ Сахелашвілі, ІЛ Платонова
Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології та гігієни /Збірник матеріалів …, 2011
2011
Порівняльне клініко-променеве дослідження абдомінального туберкульозу у пацієнтів з цукровим діабетом
МІ Сахелашвілі, ІВ Дац
Практична медицина, 34 – 39, 2011
2011
Методичні вказівки до практичних занять з радіології для студентів ІІІ курсу, медичного факультету
ІВ Дац, ОЯ Солдатенко
Львівський національний медичний університет, 2011
2011
Вивчення розповсюдженості захворювань травного каналу у переселенців з радіоактивно забрудненої зони
ВВ Подолянська, ІВ Дац
Вісник наукових досліджень, 45-46, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20