Першин Оксана
Першин Оксана
доцент кафедри медичної біології Львівського національного університету імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
НазваПосиланняРік
Вплив іонів свинцю на пероксидну оксидацію ліпідів та активність ферментів антиоксидантної системи в еритроцитах щурів
ОІ Першин, ГЛ Антоняк
Експерим. та клініч. фізіологія і біохімія, 19-24, 2005
82005
Iodine in the diet and human health
H Antonyak, O Pershyn, N Panas, O Lupak, N Hoivanovych, O Savytska, ...
Ecology and human health (Krynski A., Tebug GK, Voloshanska S., eds …, 2018
32018
Металлы в водных экосистемах и их влияние на гидробионтов
ГЛ Антоняк, ТВ Багдай, ОІ Першин, ОЄ Бубис, НЄ Панас, НП Олексюк
Біологія тварин 17 (2), 9-24, 2015
32015
Вплив ацетату свинцю на показники стану системи кровотворення у тварин
ОІ Першин, ЗД Воробець
Біологія тварин 7 (1-2), 234-238, 2005
32005
Характеристика популяционного состава лейкоцитов периферической крови крыс при действии катионов свинца
ОИ Першин
Universum: медицина и фармакология, 2015
22015
Properties of Na+, K+-activated, Mg2+-dependent ATP-hydrolyze of blood lymphocytes in patients with reаctive arthritis
OV Melnyk, OP Kornijchuk, OI Pershyn, ZD Vorobets
Regulatory Mechanisms in Biosystems 2 (4), 2013
22013
Вплив сполук важких металів на процеси пероксидного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах тварин: зб. наук. праць «Теорія і …
ГЛ Антоняк, НЄ Панас, ОІ Першин, ВІ Бершадський
Теорія і практика сучасного природознавства. Зб. наук. праць, 7-9, 2005
22005
Вплив сполук важких металів на процеси перекисного окиснення ліпідів та функціональну активність ферментів-антиоксидантів в еритроцитах тварин
ГЛ Антоняк, НЄ Панас, ОІ Першин, ВІ Бершадський
Теорія та практика сучасного природознавства: Зб. наук. праць. Херсон: ПП …, 2005
22005
Біологічна доступність металів та їх акумуляція в тканинах рослин
ГЛ Антоняк, ЗІ Мамчур, ОІ Першин, ОЄ Бубис, ТВ Кордош
Вісник проблем біології і медицини, 11-16, 2015
12015
Оксидативний стрес в патогенезі дії ацетату свинцю
ОІ Першин
Мир медицины и биологии 10 (1 (43)), 2014
12014
Деякі ланки енергетичного обміну в лімфоцитах білих щурів при дії ацетату свинцю
ОІ Першин, ЗД Воробець, ГЛ Антоняк
Медична хімія 10 (1), 49-51, 2008
12008
Вплив іонів свинцю на деякі ланки енергетичного обміну в еритроцитах білих щурів
ОІ Першин
Матеріали Міжнар. наук. конф." Механізми функціонування фізіологічних систем …, 2006
12006
Environmental distribution of iodine and its practical applications
H Antonyak, N Panas, O Pershyn, N Hoyvanovych, O Lupak, O Savytska, ...
Acta Carpathica, 21, 2018
2018
Iodine in abiotic and biotic environments
HL Antonyak, NE Panas, OI Pershyn, AI Polishchuk, NK Hoyvanovych
Біологічні студії, 117-134, 2018
2018
МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ГЕНЕТИКИ
ОІ Першин, ЗД Воробець
2016
Стан системи еритропоезу в організмі тварин при дії катіонів свинцю
ОІ Першин
Вісник проблем біології і медицини, 208-211, 2015
2015
СТАН СИСТЕМИ ЕРИТР0П0ЕЗУ В ОРГАНІЗМІ ТВАРИН ПРИ Дії КАТІОНІВ СВИНЦЮ
ОІ Першин
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2015
2015
Вплив плюмбуму на процес пероксидного окиснення ліпідів та стан антиоксидантної системи в лімфоцитах щурів
OІ Першин
Світ медицини та біології, 166-169, 2015
2015
Дія моно-і полікомпонентних розріджувачів сперми на гомеостаз Cа2+, K+, Nа+ відкритих систем
Г Максимюк, З Воробець, Л Лаповець, О Першин
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 355-364, 2014
2014
Властивості Na+, K+-активованої, Mg2+-залежної АТФ-гідролази лімфоцитів крові у хворих на реактивний артрит
OV Melnyk, OP Kornijchuk, OI Pershyn, ZD Vorobets
Regulatory Mechanisms in Biosystems 4 (2), 57-62, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20