Підписатись
Lutsyk Nadiia (Луцик Надія)
Lutsyk Nadiia (Луцик Надія)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» усіх форм навчання
ГМ Осухівська, ЄВ Тиш, НС Луцик, АМ Паламар
Тернопіль, ТНТУ, 2022
352022
Cyclic linear random process as a mathematical model of cyclic signals
S Lupenko, N Lutsyk, Y Lapusta
Acta mechanica et automatica 9 (4), 219-224, 2015
272015
Statistical analysis of human heart rhythm with increased informativeness
S Lupenko, N Lutsyk, O Yasniy, Ł Sobaszek
Acta mechanica et automatica 12 (4), 311-315, 2018
222018
The Modeling and diagnostic features in the computer systems of the heart rhythm analysis with the increased informativeness
S Lupenko, N Lutsyk, O Yasniy, A Zozulia
2019 9th International Conference on Advanced Computer Information …, 2019
202019
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти усіх форм …
СА Лупенко, НС Луцик, АМ Луцків, ГМ Осухівська, ЄВ Тиш
Тернопіль, ТНТУ, 2021
182021
Prediction of the diagrams of fatigue fracture of D16T aluminum alloy by the methods of machine learning
ОP Yasnii, OА Pastukh, YІ Pyndus, NS Lutsyk, IS Didych
Materials Science 54, 333-338, 2018
172018
Prediction of reinforced concrete structures behavior using finite element method
O Kononchuк, V Iasnii, N Lutsyk
Procedia Structural Integrity 36, 177-181, 2022
162022
The comparative analysis of mathematical models of cyclic signals structure and processes
SA Lupenko, HM Osukhivska, NS Lutsyk, NB Stadnyk, AM Zozulia, ...
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 115-127, 2016
72016
Умовний циклічний випадковий процес як математична модель коливних сигналів та процесів із подвійною стохастичністю
АМЗ С.А. Лупенко, А.С. Сверстюк, Н.С. Луцик, Н.Б. Стадник
Поліграфія і видавнича справа 71 (№1), 147-159, 2016
72016
Програмний комплекс для морфологічного аналізу та аналізу серцевого ритму з підвищеною інформативністю
НС Луцик, ЯВ Литвиненко, СА Лупенко, АМ Зозуля
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія.№ 1: 13-22., 2016
72016
Keystroke dynamics analysis using machine learning methods
N Shabliy, S Lupenko, N Lutsyk, O Yasniy, O Malyshevska
Applied Computer Science 17 (4), 75-83, 2021
52021
Umovnyi tsyklichnyi vypadkovyi protses yak matematychna model kolyvnykh syhnaliv ta protsesiv iz podviinoiu stokhastychnistiu. Polihrafiia i vydavnycha sprava
S Lupenko, A Sverstiuk, N Lutsyk, N Stadnyk, A Zozulia
Polihrafiia i vydavnycha sprava, 71, 2016
52016
Моделювання ефекту пам’яті форми методом скінченних елементів
ОВ Дивдик, НС Луцик
Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2018
42018
Modelling of mechanical behaviour of shape memory alloys using finite elements method
PV Yasniy, OV Dyvdyk, NS Lutsyk, VP Yasnii
Вісник Тернопільського національного технічного університету 91 (3), 7-15, 2018
32018
ПРОГНОЗУВАННЯ ДІАГРАМ ВТОМНОГО РУЙНУВАННЯ АЛЮМІ- НІЄВОГО СПЛАВУ Д16Т МЕТОДАМИ МАШИННОГО НАВЧАННЯ
ІCД О. П. ЯСНІЙ, О. А. ПАСТУХ, Ю. І. ПИНДУС, Н. С. ЛУЦИК
Фізико-хімічна механіка матеріалів - Physicochemical Mechanics of Materials …, 2018
3*2018
Лінійний циклічний випадковий процес як математична модель тестових коливних сигналів у інформаційних системах діагностики, аутентифікації та прогнозування
СА Лупенко, НС Луцик, АМ Лупенко, НБ Стадник
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні …, 2014
32014
Напрями розвитку математичного та програмного забезпечення інформаційних систем діагностики та прогнозування за циклічними біометричними сигналами
СА Лупенко, ГВ Поліщук, НС Луцик, АС Сверстюк
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 17-27, 2012
32012
Пошкодження внутрішньої поверхні ділянки колектора пароперегрівника під час експлуатації
О Ясній, А Собчак, В Ясній, Н Луцик
Машинознавство, 16-19, 2011
32011
Artificial Intelligence Based Emergency Identification Computer System
D Velychko, H Osukhivska, Y Palaniza, N Lutsyk, Ł Sobaszek
Advances in Science and Technology. Research Journal 18 (2), 2024
22024
Методи віртуалізації в кластерах високої доступності
В Тимощук, Т Чех, А Фіялка, Н Луцик
Матеріали ⅩⅠ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи …, 2023
22023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20