Надежда Ткачова
Надежда Ткачова
НТу ХПИ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток методів аналізу фактичного стану конкурентних переваг підприємства
ПГ Перерва, НП Ткачова
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, 2011
462011
Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу
ПГ Перерва, НП Ткачова
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 10-23, 2012
442012
Формування кон’юнктури ринку електротехнічної продукції
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Видавництво Львівської політехніки, 2015
402015
Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг
ТНП Перерва П.Г.
Менеджмент і маркетинг інновацій, 55-65, 2011
372011
Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: монографія / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус …
СМ Ілляшенко, НП Ткачова, ОІ Маслак, ЯА Іванович
Суми : Університетська книга, 2011
232011
Машинобудування України: сучасний стан та перспективи розвитку конкурентних переваг
НП Ткачова
НТУ" ХПІ", 2011
232011
Синергетичний ефект бенчмаркінгу конкурентних переваг
НП Ткачова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 1, 2011
202011
Збалансована система показників в інноваційно-інвестиційній політиці промислового підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
НТУ" ХПІ", 2015
192015
Підвищення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах синергетичного бенчмаркінгу
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, НП Ткачова
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2015
112015
Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності
НП Ткачова, ПГ Перерва
Національний авіаційний університет, 2018
7*2018
До питання формування ціннісних орієнтацій у студентів вищих навчальних закладів/Наталія Ткачова
Н Ткачова
Вісник Львівського університету. Вип 21, 259-266, 0
6*
Інновації і маркетинг–рушійні сили економічного розвитку
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко
ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012
52012
Сучасний стан машинобудівної галузі України та перспективи впровадження прогресивних систем управління
А Сотніков
Економічний аналіз, 60-64, 2013
42013
Особливості ефективного управління репутацією компанії в мережі інтернет
НП Ткачова, ГС Пилипенко
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Сер.: Технічний прогрес та …, 2013
22013
Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі
ПГ Перерва, ОІ Савченко, ВЛ Товажнянський, СІ Архієреєв, ...
ТОВ" Цифрова друкарня№ 1", 2012
22012
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Підготовчі процеси при збагаченні корисних копалин"
ПІ Пілов, КА Левченко, ІК Младецький, ЛЖ Горобець, ОО Березняк, ...
Національний гірничий університет, 2007
22007
Фундаментальні основи управління розвитком інноваційної культури промислових підприємств
СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ЄІ Нагорний, ЕИ Нагорный, ...
Сумський державний університет, 2017
12017
Учитель мистецьких дисциплін у дискурсі педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник. Розділ 1.6. Художньо-естетичний світогляд у структурі педагогічної …
СО Соломаха
Бердянський державний педагогічний університет, 2013
12013
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Економіка організації дорожнього руху"(для студентів спеціальності 7.100401 «Організація і регулювання дорожнього …
ОП Мельникова
Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу …, 2010
12010
Вдосконалення системи маркетингових досліджень на підприємстві
ТЮ Семенчук, ММ Верютина, НП Ткачова
Э-кономика, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20