Степан Епоян
Степан Епоян
Завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Київ-Харків, КНУБА, ХНУБА, ТО Ексклюзив, 2012
222012
Водопостачання (очистка природних вод). Навч. Посібник
С Епоян, Г Сухоруков, О Друшляк, В Шилин
Х.: Основа.-191, 2001
222001
Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды
СМ Эпоян, ГИ Благодарная, СС Душкин, ВА Сташук
Харківська національна академія міського господарства, 2013
112013
Водовідведення та очистка стічних вод міста
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник …, 2012
102012
Анализ существующих методов повышения эффективности работы для подготовки воды
СМ Эпоян, СС Душкин, ВА Сташук
Науковий вісник будівництва: зб. наук. пр.–2012.–Вип 67, 261-265, 2012
102012
Метод повышения эффективности смешения природной воды с реагентом и методика проведения исследований
СМ Эпоян, ГИ Сухоруков, ВА Яркин
Науковий вісник будівництва, 187-193, 2016
92016
Анализ существующих методов очистки сточных вод молокозаводов
СМ Эпоян, НС Горбань, СС Фомин
Науковий вісник будівництва.–Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 393-398, 2010
92010
Research into the influence of vertical drainage elements on the operational efficiency of rapid filters
S Epoyan, A Karahiaur, V Volkov, S Babenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 62-69, 2018
82018
Теория и практика использования активированного раствора коагулянта сульфата алюминия для интенсификации работы очистных сооружений водопровода
С Эпоян, С Душкин
Матер. междунар. научн.-практ. конф.,(23.04. 2013 г. Санкт-Петербург, РФ).-С …, 2013
82013
Интенсификация очистки сточных вод на малогабаритных очистных сооружениях поселка Канака в АР Крым
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко
Науковий вюник будiвництва.—Харшв: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-2010.-Вип 56, 230-233, 2010
82010
Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в АР Крым
СМ Эпоян, ЮИ Штонда, АЛ Зубко, ВА Богданов
Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення 5, 7-11, 2009
82009
Особливості роботи пористої полімербетонної перегородки водопровідного горизонтального відстійника і її регенерація
СМ Епоян, ДГ Сухоруков
Науковий вісник будівництва.–Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ.–2012.–Вип 69, 327-331, 0
8
Совершенствование работы малогабаритных канализационных очистных сооружений поселка Малореченское в АР Крым
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко
Науковий вісник будівництва.—Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-2010.-Вип 60, 271-274, 2010
72010
Технологія очистки стічних вод, що скидаються у водні об’єкти від сполук азоту
СМ Епоян, СС Фомін, НС Горбань, ММ Аскретков, НЮ Ревякіна
Науковий вісник будівництва.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 205-210, 2008
72008
До розрахунку горизонтального відстійника з пористою полімербетонною перегородкою систем господарсько-питного водопостачання
СМ Епоян
Науковий вісник будівництва.–Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ.–2012.–Вип 68, 244-248, 0
7
Определение эффективности работы перегородчатого смесителя коридорного типа усовершенствованной конструкции
ВА Яркин, СМ Эпоян, ГИ Сухоруков
Науковий вісник будівництва, 210-214, 2018
62018
Існуючі споруди змішування природних вод і методи їх удосконалення
СМ Епоян, ГІ Сухоруков, ВА Яркін
Науковий вісник будівництва, 201-205, 2015
62015
Повышение эффективности биологической очистки и доочистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко, Л Яна
Науковий вісник будівництва, 106, 2014
62014
Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения
НД Сизова, СМ Эпоян, СИ Мовчан
Науковий вісник будівництва, 132-136, 2014
62014
Снижение агрегативной устойчивости коллоидной примеси природных вод активированным раствором коагулянта сульфата алюминия
С Эпоян, С Душкин
MOTROL–Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013
62013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20