Степан Епоян
Степан Епоян
Завідувач кафедри водопостачання, каналізації і гідравліки, доктор технічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Водовідведення та очистка стічних вод міста. Курсове і дипломне проектування. Приклади та розрахунки: Навчальний посібник
ОА Василенко, СМ Епоян, ГМ Смірнова, ІВ Корінько, ЛО Василенко, ...
Київ-Харків, КНУБА, ХНУБА, ТО Ексклюзив, 2012
222012
Водопостачання (очистка природних вод). Навч. Посібник
С Епоян, Г Сухоруков, О Друшляк, В Шилин
Х.: Основа.-191, 2001
212001
Анализ существующих методов повышения эффективности работы для подготовки воды
СМ Эпоян, СС Душкин, ВА Сташук
Науковий вісник будівництва: зб. наук. пр.–2012.–Вип 67, 261-265, 2012
112012
Теория и практика использования активированного раствора коагулянта сульфата алюминия для интенсификации работы очистных сооружений водопровода
С Эпоян, С Душкин
Матер. междунар. научн.-практ. конф.,(23.04. 2013 г. Санкт-Петербург, РФ).-С …, 2013
92013
Повышение эффективности работы сооружений при очистке питьевой воды
СМ Эпоян, ГИ Благодарная, СС Душкин, ВА Сташук
Харківська національна академія міського господарства, 2013
92013
Анализ существующих методов очистки сточных вод молокозаводов
СМ Эпоян, НС Горбань, СС Фомин
Науковий вісник будівництва.–Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 393-398, 2010
92010
Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в АР Крым
СМ Эпоян, ЮИ Штонда, АЛ Зубко, ВА Богданов
Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення 5, 7-11, 2009
82009
Research into the influence of vertical drainage elements on the operational efficiency of rapid filters
S Epoyan, A Karahiaur, V Volkov, S Babenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 62-69, 2018
72018
Метод повышения эффективности смешения природной воды с реагентом и методика проведения исследований
СМ Эпоян, ГИ Сухоруков, ВА Яркин
Науковий вісник будівництва, 187-193, 2016
72016
Интенсификация очистки сточных вод на малогабаритных очистных сооружениях поселка Канака в АР Крым
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко
Науковий вюник будiвництва.—Харшв: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-2010.-Вип 56, 230-233, 2010
72010
Совершенствование работы малогабаритных канализационных очистных сооружений поселка Малореченское в АР Крым
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко
Науковий вісник будівництва.—Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-2010.-Вип 60, 271-274, 2010
72010
Технологія очистки стічних вод, що скидаються у водні об’єкти від сполук азоту
СМ Епоян, СС Фомін, НС Горбань, ММ Аскретков, НЮ Ревякіна
Науковий вісник будівництва.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 205-210, 2008
72008
Існуючі споруди змішування природних вод і методи їх удосконалення
СМ Епоян, ГІ Сухоруков, ВА Яркін
Науковий вісник будівництва, 201-205, 2015
62015
Повышение эффективности биологической очистки и доочистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко
Науковий вісник будівництва, 106, 2014
62014
Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения
НД Сизова, СМ Эпоян, СИ Мовчан, СІ Мовчан
ХДТУБА, 2014
62014
Снижение агрегативной устойчивости коллоидной примеси природных вод активированным раствором коагулянта сульфата алюминия
С Эпоян, С Душкин
MOTROL, 11, 2013
62013
Локальные канализационные очистные сооружения «AS-VARIO comp» для частных домов и малих объектов водопользования
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, ЮИ Пацай, СП Коваль
Науковий вісник будівництва.-Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ.-2012.-Вип 69, 279-283, 2012
62012
Интенсификация работы малогабаритных канализационных очистных сооружений с использованием солнечной энергии
СМ Эпоян, ИЮ Штонда, ЮИ Штонда, АЛ Зубко, ЮМ Звягинцев
Motrol. Motorization and power industry in agriculture 12, 315-321, 2010
62010
Методы интенсификации обезвоживания осадков городских сточных вод
СМ Эпоян, ГС Пантелят
Водоснабжение и санитарная техника, 22-23, 1997
61997
Ультрафіолетові установки для знезараження стічних вод та шляхи їх вдосконалення
СМ Епоян, ІЮ Штонда, СМ Шаляпін, ТС Шаляпін, ОЛ Зубко, ЮІ Штонда
Науковий вiсник будівництва, 237-241, 2015
52015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20