Игорь Трач
Игорь Трач
Senior Research Fellow , Institute of electrodynamics of NAS Ukraine
Verified email at ied.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Технічні особливості функціонування енергосистем при інтеграції джерел розподіленої генерації
ОВ Кириленко, ІВ Трач
Праці Інституту електродинаміки НАН України, 2009
182009
Проблеми інтеграції відновлювальних джерел електроенергії в" слабкі" електричні мережі
ОВ Кириленко, ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко, ІВ Трач
Технічна електродинаміка, 2012
112012
A combined approach to multi-objective optimization of capacitor placement in radial distribution networks
I Trach, Y Zubiuk
2013 3rd International Conference on Electric Power and Energy Conversion…, 2013
72013
Коригування режиму слабкої електричної мережі при запуску від неї електродвигуна зіставної потужності
ОІ Чиженко, ІВ Трач
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 27-32, 2017
32017
Вплив FACTS на режим електричної мережі за прямого пуску потужної асинхронної машини у складі комплексного навантаження
ОФ Буткевич, ОІ Чиженко, ОМ Попович, ІВ Трач
Технічна електродинаміка, 62-68, 2018
22018
Capacitor banks selection in radial distribution networks by combined algorithm
Y Zubiuk, I Trach, I Sevasjuk
Технічна електродинаміка, 2015
12015
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
ОВ Кириленко, ІВ Блінов, ЄВ Парус, ІВ Трач
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 044-044, 2021
2021
МИНИМИЗАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ПУСКОВЫХ ТОКОВ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА СЛАБОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
АФ Буткевич, АИ Чиженко, ИВ Трач
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 31-39, 2020
2020
ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПОТУЖНОСТІ ЗАДЛЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИСТРОЇВ КОРИГУВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ РЕЖИМІВ МЕРЕЖІ
ОІ Чиженко, ОМ Попович, ІВ Трач, ОБ Рибіна
ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА, 051-051, 2020
2020
ИСПОЛЬзование понятия коэффициента мощности для оценки эффективности устройств коррекции переходных режимов сети
АИ Чиженко, АН Попович, ИВ Трач, ОБ Рыбина
Технiчна електродинамiка, 51-54, 2020
2020
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ РЕГУЛЯТОР ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМАМИ СЕТИ ПРИ ПРЯМОМ ПУСКЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ СОПОСТАВИМОЙ МОЩНОСТИ
АИ Чиженко, ОБ Рыбина, ИВ Трач
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 95-102, 2019
2019
ВЛИЯНИЕ FACTS НА РЕЖИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПРИ ПРЯМОМ ПУСКЕ МОЩНОЙ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОЙ НАГРУЗКИ
АФ Буткевич, АИ Чиженко, АН Попович, ИВ Трач
Технiчна електродинамiка, 62-68, 2018
2018
Модифікація схемотехнічного рішення тиристорного регулювального компенсатора з автоматичним налаштуванням коливального LC-контура
ОІ Чиженко, ІВ Трач, КО Липківський
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 54-56, 2017
2017
Вплив індуктивності мережі на режими та характеристики тиристорного компенсатору реактивної потужності
ОІ Чиженко, ІВ Трач
Технічна електродинаміка, 48-54, 2017
2017
Способ улучшения качества тока системы сеть-тиристорный компенсатор реактивной мощности
ОІ Чиженко, ІВ Трач
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 22-30, 2017
2017
Корректирование режима слабой электрической сети при запуске от нее электродвигателя сопоставимой мощности
ОІ Чиженко, ІВ Трач
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 27-32, 2017
2017
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИНДУКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА РЕЖИМЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
АИ Чиженко, ИВ Трач
Технiчна електродинамiка, 48-54, 2017
2017
Спосіб покращення якості струму системи мережа–тиристорний компенсатор реактивної потужності
ОІ Чиженко, ІВ Трач
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 22-30, 2017
2017
Оцінка параметрів ранжованих змінних вектора провідностей конденсаторних установок із заданим нелінійним розподілом
ІВ Трач, ІМ Севастюк
Технічна електродинаміка, 2016
2016
Аналіз електромагнітних процесів у системі мережа-ТРК у режимі плавного регулювання реактивної потужності. Оцінка впливу параметрів мостового ТРК на його електромагнітну…
ОІ Чиженко, ІВ Трач
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 20-29, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20