Ястремська Олена Миколаївна
Ястремська Олена Миколаївна
ХНЕУ ім. С Кузнеця, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади
ОМ Ястремська
Х.: ХДЕУ 472, 2004
1932004
Механизм управления предприятием: стратегический аспект
ВС Пономаренко, ЕН Ястремская, ВМ Луцковский
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
1612002
Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства: Наук. вид.
ВМ Гриньова, ОМ Ястремська
Харків: Вид. ХНЕУ, 2006
652006
Якість формування фінансової стратегії підприємства
АВ Гриньов, ОМ Ястремська
Фінанси України, 121-128, 2006
632006
Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства
ОМ Ястремська
Х.: Вид. ХНЕУ, 2006
402006
Iнвестицiйна дiяльнiсть промислових пiдприємств: методологiчнi та методичнi засади: наукове видання
ОМ Ястремська
402004
Нейронные сети: теория и практика применения: Монография
НА Кизим, ЕН Ястремская, ВФ Сенчуков
Х.: ИД „ИНЖЭК, 2006
372006
Публічне адміністрування
ОМ Ястремська, ЛО Мажник
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
352015
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІА Бланк, Н Горицкая, А Гриньов, О Ястремська, Л Радова, А Череп
OF THE POLTAVA STATE AGRARIAN ACADEMY, 156, 2010
342010
Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання: монографія
ОМ Ястремська, ОМ Тімонін, КО Тімонін, ЕН Ястремская, АМ Тимонин, ...
ХНЕУ, 2013
322013
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
ОМ Ястремська, ГВ Верещагіна
Х.: ВД" ІНЖЕК, 2010
292010
Мотивація креативності новаторів: монографія
ОМ Ястремська, ОІ Бардадум
Х.: Вид. ХНЕУ 210, 2013
262013
Інтелектуальна власність: навчальний посібник
ОО Ястремська, ОА Ястремская
ХНЕУ, 2013
232013
Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения: монография
ВС Пономаренко, ЕН Ястремская, ВМ Луцковский
Х. ИД «ИНЖЭК, 2006
162006
Особливості регіонального управління інвестиційною діяльністю в сучасних умовах
В Гриньова, О Ястремська
Регіональна економіка, 170-174, 2003
162003
Реальне інвестування суб’єктів господарювання: Навч. посіб
ВС Пономаренко, ОМ Ястремська
Х.: ХДЕУ, 2000
162000
Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання
ОМ Ястремська, ПО Доуртмес
Бизнес Информ, 2016
152016
Створення нової продукції: організаційноекономічний та маркетинговий аспекти. Наукове видання
ОМ Ястремська
Харків: ХНЕУ, 2007
152007
Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств: монографія
ОМ Ястремська
Х.: ХНЕУ, 2009
142009
Інституціональні моделі взаємодії економічних агентів у процесі інвестування
ОМ Ястремська
ДонНТУ.–2006.–Випуск, 103-1, 2006
142006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20