Follow
Ястремська Олена Миколаївна
Ястремська Олена Миколаївна
ХНЕУ ім. С Кузнеця, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра економіки, організації та планування діяльності підприємства
Verified email at hneu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Інвестиційна діяльність промислових підприємств: методологічні та методичні засади
ОМ Ястремська
Х.: ХДЕУ 472, 2004
2112004
Механизм управления предприятием: стратегический аспект
ВС Пономаренко, ЕН Ястремская, ВМ Луцковский
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
1802002
Проблеми управління трудовими ресурсами підприємства: Наук. вид.
ВМ Гриньова, ОМ Ястремська
Харків: Вид. ХНЕУ, 2006
752006
Якість формування фінансової стратегії підприємства
АВ Гриньов, ОМ Ястремська
Фінанси України, 121-128, 2006
672006
Публічне адміністрування
ОМ Ястремська, ЛО Мажник
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
502015
Нейронные сети: теория и практика применения: Монография
НА Кизим, ЕН Ястремская, ВФ Сенчуков
Х.: ИД „ИНЖЭК, 2006
432006
Стратегічне управління інвестиційною діяльністю підприємства
ОМ Ястремська
Х.: Вид. ХНЕУ, 2006
422006
Бренди промислових підприємств: формування та ефективність використання: монографія
ОМ Ястремська, ОМ Тімонін, КО Тімонін, ЕН Ястремская, АМ Тимонин, ...
ХНЕУ, 2013
412013
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІА Бланк, Н Горицкая, А Гриньов, О Ястремська, Л Радова, А Череп
412010
Iнвестицiйна дiяльнiсть промислових пiдприємств: методологiчнi та методичнi засади: наукове видання
ОМ Ястремська
392004
Інтелектуальна власність: навчальний посібник
ОО Ястремська, ОА Ястремская
ХНЕУ, 2013
302013
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
ОМ Ястремська, ГВ Верещагіна
Х.: ВД" ІНЖЕК, 2010
292010
Мотивація креативності новаторів: монографія
ОМ Ястремська, ОІ Бардадум
Х.: Вид. ХНЕУ 210, 2013
282013
Реальне інвестування суб’єктів господарювання: Навч. посіб
ВС Пономаренко, ОМ Ястремська
Х.: ХДЕУ, 2000
192000
Інноваційна діяльність промислових підприємств: результати оцінювання
ОМ Ястремська, ПО Доуртмес
Бизнес информ, 161-168, 2016
182016
Корпоративное управление машиностроительным предприятием: проблемы, пути решения: монография
ВС Пономаренко, ЕН Ястремская, ВМ Луцковский
Х. ИД «ИНЖЭК, 2006
182006
Створення нової продукції: організаційно-економічний та маркетинговий аспекти
ОМ Ястремська
Харків: ХНЕУ, 2007
172007
Особливості регіонального управління інвестиційною діяльністю в сучасних умовах
В Гриньова, О Ястремська
Регіональна економіка, 170-174, 2003
162003
Інституціональні моделі взаємодії економічних агентів в процесі інвестування
ОМ Ястремська
Донецький національний технічний університет, 2006
152006
Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств: монографія
ОМ Ястремська
Х.: ХНЕУ, 2009
142009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20