Подписаться
Копитко, М.І.; Копытко, М.И.; Marta Kopytko; Керницька, М.І.
Копитко, М.І.; Копытко, М.И.; Marta Kopytko; Керницька, М.І.
Львівський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене krok.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посіб.
ВЛ Ортинський, ІС Керницький
К.: Правова єдність, 2009
2072009
Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств
СМ Лаптєв, ВГ Алькема, ВС Сідак, МІ Копитко
К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017
422017
Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: науково-методичний підхід
МІ Копитко
Управління проектами та розвиток виробництва, 127-144, 2015
422015
Методология оценки уровня экономической безопасности промышленных предприятий
МІ Копитко
Современные технологии управления, 2014
252014
Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку
ТЛ Зубко
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 81-88, 2016
152016
Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних засобів
МІ Копитко
К.: Ліга-Прес,, 2015
152015
Невизначеність як властивість середовища функціонування промислових підприємств
МІ Копитко
Економічний аналіз, 61-68, 2014
122014
Виявлення слабких сигналів середовища функціонування як запорука формування високого рівня економічної безпеки промислових підприємств
МІ Копитко
Економіка та держава, 24-27, 2014
122014
Рейдерство як проблема для функціонування бізнесу в Україні
МІ Копитко
Вісник Одеського національного університету 18 (4/2), 78-81, 2013
122013
Kompleksne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv (na materialakh pidpryiemstv transportnoho mashynobuduvannia)
MI Kopytko
Dr. Sc. thesis, Kyiv, Ukraine, 2015
112015
Формування системи економічної безпеки у банківській сфері
ІО Ревак, МІ Керницька
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 102-110, 2009
112009
Innovative development and human capital as determinants of knowledge economy
O Podra, N Litvin, Z Zhyvko, M Kopytko, L Kukharska
Business: Theory and Practice 21 (1), 252-260, 2020
92020
Optimization of impact multi-mass vibration absorbers
I Kernytskyy, B Diveyev, O Horbaj, M Hlobchak, M Kopytko, O Zachek
Scietific Review – Engineering and Environmental Sciences, 394-400, 2017
92017
Корпоративна культура підприємств: історія виникнення та сутність
МІ Копитко
Причорноморські економічні студії, 86-91, 2016
92016
Використання методу таксономії для оцінки рівня фінансової безпеки комерційного банку
ОІ Барновський, МІ Копитко, БММ Р.
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: збірник наукових …, 2018
82018
Аналіз ключових понять у сфері гарантування економічної безпеки промислових підприємств
МІ Копитко
Экономика: реалии времени, 12-19, 2013
82013
Економічна безпека підприємства.[Підручник]
ВЛ Ортинський
Ортинський ВЛ, Керницький ІС, Живко ЗБ–К.: Алерта, 2011
8*2011
Соціально-економічна безпека: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни
ЗБ Живко, МІ Керницька
Львів: Ліга-Прес, 2008
8*2008
Korporatyvna kultura pidpryiemstv: istoriia vynyknennia ta sutnist [Corporate culture of enterprises: a history of origin and essence]
MI Kopytko
Prychornomorski ekonomichni studiyi–Black Sea Economic Studies 9 (1), 86-91, 2016
72016
Prospects of application of modern methods for optimum designing of technological machines
B Diveyev, I Vikovych, I Kernytskyy, I Butyter, M Kernytska
VI konferencia naukowo-praktychna “ENERGIA W NAUCE I TECHNICE”.–Bialystok …, 2007
72007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20