Игорь Юрьевич Тарасов
Игорь Юрьевич Тарасов
ХГУПТ, кафедра маркетинга и коммерческой деятельности
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стан та регіональні тенденції розвитку підприємств ресторанного господарства
ІЮ Тарасов, КП Калєнік
URL: http://www. rusnauka. com/6_NiTSB_2009/Economics/41382. doc. htm, 0
5
Рейтингова оцінка ВНЗ регіону як інструмент маркетингового менеджменту.
ШОВ Прядко О.М., Тарасов І.Ю.
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб …, 2016
4*2016
Методологія та організація наукових досліджень. Навч. посібник
ВМ Михайлов, ЛО Попова, ЛО Чуйко, ОМ Прядко, ІЮ Тарасов
Харків: ХДУХТ, 2014
42014
Проблеми та перспективи розвитку підприємств туристичної галузі України
ГА Синицина, ІЮ Тарасов
ЖДТУ, 2016
32016
Пруденційний механізм конкурентної політики на депозитному ринку
ТІЮ Косова Т.Д.
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 94 - 99, 2014
32014
Маркетинговий підхід до конкурентної політики банківських установ
ІЮ Тарасов, ОМ Прядко, ТЛ Мітяєва
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 97-102, 2017
12017
Формування системи маркетингових комунікацій ВНЗ
ІЮ Тарасов
Проблемы научной мысли 12 (1), 068-071, 2016
12016
Маркетингове дослідження сфери дитячого та молодіжного спорту в Харкові
ЧЛА Синицина Г.А., Жегус О.В., Тарасов І.Ю.
Збірник наукових праць: «Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери …, 2015
12015
Конкурентна модель депозитного ринку національної економіки.
КТД Тарасов І.Ю.
Економіка. Фінанси. Право, 12 - 16, 2015
12015
Банковская конкуренция на депозитном рынке: оценка и влияние на маркетинговый механизм
ЛА Попова, ИЮ Тарасов
Бизнес Информ, 2014
12014
Банківська конкуренція на депозитному ринку: оцінка та вплив на маркетинговий механізм
ТІЮ Попова Л.О.
Бізнес Інформ, 292 - 297, 2014
12014
Маркетингова макросегментація вкладників банків
ТІ Юрійович
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво., 219 - 223, 2013
1*2013
Сегментація клієнтів в системі розробки депозитної політики банку.
ТІ Юрійович
Науковий вісник: Фінанси. Банки. Інвестиції., 80 - 84, 2012
12012
Маркетингові комунікації як чинник залучення споживачів до банківських послуг
МАВ Тарасов І.Ю.
Materialy ХІІ miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie …, 2016
2016
Формування комплексу маркетингових заходів для просування туристичного продукту на ринку В2В.
ТІЮ Синицина Г.А.
Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції „Пріоритети …, 2016
2016
Специфіка сегментування на ринку продуктів швидкого приготування
ТІЮ Прядко О.М.
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць …, 2016
2016
Впровадження клієнтоорієнтованої маркетингової стратегії в мережеві торговельні підприємства
ОМ Прядко, ІЮ Тарасов
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 5-10, 2015
2015
Основні параметри стратегічного управління підприємствами
ЛО Попова, ТЛ Мітяєва, ІЮ Тарасов
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 149-154, 2014
2014
Маркетингове обґрунтування формування торгового асортименту роздрібної торговельної мережі
ОМ Прядко, ІЮ Тарасов
ТОВ" ДД" Папірус", 2014
2014
Ребрендинг банків: теорія і практичний досвід України
ТІ Юрійович
Економічний часопис – XXI, 48 - 51, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20