Олександр Ребрій, Александр Ребрий, Oleksandr Rebrii, Alexander Rebriy
Олександр Ребрій, Александр Ребрий, Oleksandr Rebrii, Alexander Rebriy
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні концепції творчості у перекладі:[монографія]/Олександр Володимирович Ребрій
ОВ Ребрій
ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
1232012
Оказіоналізми в сучасній англійській мові (структурно-функціональний аналіз)
ОВ Ребрій
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: 10.02. 04 …, 1997
181997
Окказионализмы в современном английском языке (структурно-функциональный анализ)
АВ Ребрий
171997
Основи перекладацького скоропису: навч. посіб
ОВ Ребрій
Нова Книга, 2006
142006
Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс.[укр./англ.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2007
132007
Системний підхід до вироблення стратегії перекладу
ОВ Ребрій
Вісник ХНУ.–Серія: Перекладознавство, 215-220, 2009
112009
Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан
Вінниця: Нова книга 1, 276, 2006
112006
Переклад англомовної громадськополітичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та …
ОВ Ребрій
Вінниця: Нова кн, 2009
82009
Suchasni kontseptsii tvorchosti u perekladi [Modern concepts of creativity in translation]
O Rebrii
Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni VN Karazina, 2012
72012
О преимущественно окказиональных способах английского словообразования
АВ Ребрий
Вісник Харківського державного університету ім. В. Н. Каразіна, 130-135, 1999
71999
Cтруктурно-семантичні та функціональні особливості лексичного нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі
КВ Вороніна
Харків., 2012, 0
7
Пригоди Аліси в Україні, або про множинність сучасних перекладів
ОВ Ребрій
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, 2009
62009
Європейський союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації.[англ./укр.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ОВ Ребрій, ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2009
62009
Прагматичний аспект перекладу рекламних текстів
ОВ Ребрій
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 41–45, 2003
62003
Особенности перевода окказиональных элементов квазиязыков
ОВ Ребрий
Вчені записки ХГІ «Народна українська академія», 2002
62002
Прецедентні імена як проблема художнього перекладу
ОВ Ребрій, ГВ Тащенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2015
52015
Constraints to Creativity in Translation
OV Rebrii
The Advanced Science, P. 42–45., 2013
52013
Когнітивна та комунікативна складові вербалізації змісту мовним знаком
ОВ Ребрій
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 16–20, 2006
52006
К вопросу о качественной оценке как лингвистической категории
ТМ Тимошенкова, АВ Ребрий
Вісник Харківського університету:[зб. наук. праць/редкол.: АГ Дородних (вiдп …, 1994
51994
Мовні та етноментальні особливості перекладацького відтворення артлангів
ІМ Ребрій
Херсон, 2017, 2017
42017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20