Олександр Ребрій, Александр Ребрий, Oleksandr Rebrii, Alexander Rebriy
Олександр Ребрій, Александр Ребрий, Oleksandr Rebrii, Alexander Rebriy
Verified email at karazin.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Сучасні концепції творчості у перекладі:[монографія]/Олександр Володимирович Ребрій
ОВ Ребрій
ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
1582012
Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс.[укр./англ.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2007
262007
Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник для студентів вищих закладів освіти
ЛМ Черноватий, ВІ Карабан
Вінниця: Нова книга 1, 276, 2006
26*2006
Основи перекладацького скоропису: навч. посіб
ОВ Ребрій
Нова Книга, 2006
202006
Оказіоналізми в сучасній англійській мові (структурно-функціональний аналіз)
ОВ Ребрій
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: 10.02. 04 …, 1997
201997
Системний подхiд до выроблення стратегiї перекладу (на матерiалi «Новомовы» Джорджа Орвелла)
О Ребрій
Вiсник ХНУ, 215-220, 2009
18*2009
Системний підхід до вироблення стратегії перекладу (на матеріалі «Новомови» Джорджа Орвелла)
ОВ Ребрій
Харкiвський нацiональний унiверситет iм. ВН Каразiна, 2009
182009
Окказионализмы в современном английском языке (структурно-функциональный анализ)
АВ Ребрий
151997
Переклад англомовної громадськополітичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та …
ОВ Ребрій
Вінниця: Нова кн, 2009
122009
Пригоди Аліси в Україні, або про множинність сучасних перекладів
ОВ Ребрій
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, 2009
112009
Cтруктурно-семантичні та функціональні особливості лексичного нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі
КВ Вороніна
Харків., 2012, 0
10
Suchasni kontseptsii tvorchosti u perekladi [Modern concepts of creativity in translation]
O Rebrii
Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni VN Karazina, 2012
82012
Європейський союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації.[англ./укр.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ОВ Ребрій, ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2009
82009
Прагматичний аспект перекладу рекламних текстів
ОВ Ребрій
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 41–45, 2003
82003
О преимущественно окказиональных способах английского словообразования
АВ Ребрий
Вісник Харківського державного університету ім. В. Н. Каразіна, 130-135, 1999
71999
Творчі виміри перекладу дитячої літератури
ОВ Ребрій
Філологічні трактати, 89-94, 2012
62012
Systemic approach to translation: experimental research
O Rebrii
Advanced education, 109-114, 2017
52017
Мовні та етноментальні особливості перекладацького відтворення артлангів
ІМ Ребрій
Дис. Харків, 2016
52016
Прецедентні імена як проблема художнього перекладу
ОВ Ребрій, ГВ Тащенко
Вісник ХНУ імені ВН Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання …, 2015
52015
Constraints to Creativity in Translation
OV Rebrii
The Advanced Science, P. 42–45., 2013
52013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20