Олександр Ребрій, Александр Ребрий, Oleksandr Rebrii, Alexander Rebriy
Олександр Ребрій, Александр Ребрий, Oleksandr Rebrii, Alexander Rebriy
Verified email at karazin.ua - Homepage
TitleCited byYear
Сучасні концепції творчості у перекладі:[монографія]/Олександр Володимирович Ребрій
ОВ Ребрій
ХНУ імені ВН Каразіна, 2012
1112012
Практична граматика англійської мови з вправами. Том2: Посібник для студентів вищих закладів освіти
МСГ Черноватий Л.М., Карабан В.І.,. Набокова І.Ю, Дмитренко В.О., Ребрій О.В.
Вінниця 2, 284, 2006
23*2006
Окказионализмы в современном английском языке (структурно-функциональный анализ)
АВ Ребрий
151997
Оказіоналізми в сучасній англійській мові (структурно-функціональний аналіз)
ОВ Ребрій
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: 10.02. 04 …, 1997
151997
Основи перекладацького скоропису: навч. посіб
ОВ Ребрій
Нова Книга, 2006
122006
Практична граматика англійської мови з вправами: Базовий курс.[укр./англ.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2007
112007
Системний підхід до вироблення стратегії перекладу
ОВ Ребрій
Вісник ХНУ.–Серія: Перекладознавство, 215-220, 2009
102009
Переклад англомовної громадськополітичної літератури. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та …
ОВ Ребрій
Вінниця: Нова кн, 2009
72009
О преимущественно окказиональных способах английского словообразования
АВ Ребрий
Вісник Харківського державного університету ім. В. Н. Каразіна, 130-135, 1999
71999
Cтруктурно-семантичні та функціональні особливості лексичного нонсенсу в англомовному поетичному дискурсі
КВ Вороніна
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 04 “Германські мови”/КВ Вороніна …, 0
7
Suchasni kontseptsii tvorchosti u perekladi [Modern concepts of creativity in translation]
O Rebrii
Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet imeni VN Karazina, 2012
62012
Прецедентні імена як проблема художнього перекладу
ОВ Ребрій, ГВ Тащенко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2015
52015
Пригоди Аліси в Україні, або про множинність сучасних перекладів
ОВ Ребрій
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, 2009
52009
Європейський союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації.[англ./укр.]: Навчальний посібник для ВНЗ
ОВ Ребрій, ЛМ Черноватий
Нова Книга, 2009
52009
Когнітивна та комунікативна складові вербалізації змісту мовним знаком
ОВ Ребрій
Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна, 16–20, 2006
52006
Прагматичний аспект перекладу рекламних текстів
ОВ Ребрій
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 41–45, 2003
52003
Мовні та етноментальні особливості перекладацького відтворення артлангів
ІМ Ребрій
Херсон, 2017, 2017
42017
Constraints to Creativity in Translation
OV Rebrii
The Advanced Science, P. 42–45., 2013
42013
Творчі виміри перекладу дитячої літератури
ОВ Ребрій
Філологічні трактати, 89-94, 2012
42012
К вопросу о качественной оценке как лингвистической категории
ТМ Тимошенкова, АВ Ребрий
Вісник Харківського університету:[зб. наук. праць/редкол.: АГ Дородних (вiдп …, 1994
41994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20