Микола Кравчук, к.ю.н., доц.
Микола Кравчук, к.ю.н., доц.
Завідувач кафедри теорії та історії держави і права ЮФ ЗУНУ, доктор права УВУ, 0000-0001-6962-1831
Підтверджена електронна адреса в wunu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія держави і права
МВ Кравчук
Атіка, 2006
2112006
Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3-є, переробл. й доповн.
МВ Кравчук
Тернопіль: ТНЕУ, 2016
1192016
Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр
МВ Кравчук
Івано-Франківськ: Плай, 1997
611997
Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти)
МВ Кравчук
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.–2–ге вид., змін. й доп./Микола …, 2004
41*2004
Правова система США
МВ Кравчук
Нора-Друк, 2004
182004
Основні напрями реформування та стандартизації вищої юридичної освіти
МВ Кравчук
Порівняльно-правові дослідження, 2009
142009
Сучасна методологія пізнання юриспруденції
МВ Кравчук
Журнал" Підприємництво, господарство і право", 2008
122008
Теорія держави і права:[навчальний посібник]
МВ Кравчук
Микола Володимирович Кравчук–К.: Атіка 288, 2003
12*2003
Теорiя держави i права. Проблеми теорiї держави i права: навч. посiбник
МВ Кравчук
112002
Українські січові стрільці
МВ Кравчук
9*1998
Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення
МВ Кравчук
Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки., 2010
82010
Правове регулювання будівництва Збройних Сил Центральної Ради
МВ Кравчук
Нова політика (фахове видання з історії і філософії), 35-40, 1997
81997
Розбудова Української держави та її збройних сил у 1917-1920 роках: історико правовий аспект
МВ Кравчук
Юридичний науковий електронний журнал, 21-25, 2016
72016
Методологічні засади проведення історико-правового дослідження
М Кравчук
Психологія і суспільство, 69-80, 2009
72009
Праворозуміння-важлива наукова проблема правового життя України
МВ Кравчук
Актуальні проблеми правознавства, 19-25, 2016
62016
Уроки державотворення Української Центральної Ради: історико-правовий аспект
МВ Кравчук
62012
Армія в державотворенні Західноукраїнської Народної Республіки: організаційно-правові основи
М Кравчук
Актуальні проблеми правознавства, 25-30, 2017
52017
Армія Української Центральної Ради та її досвід для сучасності: історико-правове дослідження
М Кравчук
Актуальні проблеми правознавства, 22-28, 2016
52016
Міжнародний чинник у будівництві національної держави та її армії в період УЦР: історико-правовий аспект
МВ Кравчук
Юридичний науковий електронний журнал, 20-23, 2015
52015
Теорія держави і права опорні конспекти): навч. посібник для студентаів вищ. навч. закладів
МВ Кравчук
Авт.-упорядник МВ Кравчук–К.: Атіка, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20