Микола Кравчук, к.ю.н., доц.
Микола Кравчук, к.ю.н., доц.
Завідувач кафедри теорії та історії держави і права ЮФ ТНЕУ, доктор права УВУ, 0000-0001-6962-1831
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія держави і права
МВ Кравчук
Атіка, 2006
180*2006
Теорія держави і права
МВ Кравчук
Проблеми теорії держави і права:[навч. посібн.]/МВ Кравчук–Тернопіль: Карт-бланш, 2002
1802002
Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник
МВ Кравчук
Тернопіль: Карт-бланш 247, 2, 2002
180*2002
Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3-є, переробл. й доповн.
МВ Кравчук
Тернопіль: ТНЕУ, 2016
94*2016
Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МВ Кравчук
94*2016
Теорія держави і права (опорні конспекти): навчальний посібник
МВ Кравчук
Atika, 2003
942003
Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр
МВ Кравчук
Івано-Франківськ: Плай, 1997
481997
Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл.–3-є вид., змін. й доп.
МВ Кравчук
18*2016
Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти)
МВ Кравчук
Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.–2–ге вид., змін. й доп./Микола …, 2004
182004
Правова система США
МВ Кравчук
Нора-Друк, 2004
132004
Основні напрями реформування та стандартизації вищої юридичної освіти
МВ Кравчук
Порівняльно-правові дослідження, 2009
122009
Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник
МВ Кравчук
К.: Професіонал, 2004
112004
Сучасна методологія пізнання юриспруденції
М Кравчук
Підприємництво, господарство і право, 114-117, 2008
102008
Теорія держави і права:[навчальний посібник]
МВ Кравчук
Микола Володимирович Кравчук–К.: Атіка 288, 2003
72003
Теорія держави і права. Проблеми теорі¿ держави і права: навч. посібник
МВ Кравчук
Тернопіль: Картибланш, 2002
72002
Теорiя держави i права. Проблеми теорiї держави i права: навч. посiбник
МВ Кравчук
72002
Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення
МВ Кравчук
Держава і право, 2010
62010
Правове регулювання будівництва Збройних Сил Центральної Ради
МВ Кравчук
Нова політика (фахове видання з історії і філософії), 35-40, 1997
61997
Праворозуміння-важлива наукова проблема правового життя України
МВ Кравчук
Актуальні проблеми правознавства, 19-25, 2016
52016
Уроки державотворення Української Центральної Ради: історико-правовий аспект
МВ Кравчук
Актуальні проблеми правознавства Науковий збірник ЮФ ТНЕУ/Редкол. МО …, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20