Микола Кравчук, к.ю.н., доц.
Микола Кравчук, к.ю.н., доц.
Завідувач кафедри теорії та історії держави і права ЮФ ТНЕУ, доктор права УВУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник
МВ Кравчук
Тернопіль: Карт-бланш 247, 2, 2002
1382002
Теорiя держави i права. Проблеми теорiї держави i права: навч. посiбник
МВ Кравчук
138*2002
Теорія держави і права (опорні конспекти)
МВ Кравчук
122*2016
Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
МВ Кравчук
842016
Теорія держави і права (опорні конспекти):[навчальний посібник]
МВ Кравчук
К.: Атіка, 2003
84*2003
Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914-1993 рр
МВ Кравчук
Івано-Франківськ: Плай, 1997
471997
Теорія держави і права
МВ Кравчук
Атіка, 2006
392006
Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл.–3-є вид., змін. й доп.
МВ Кравчук
162016
Основні напрями реформування та стандартизації вищої юридичної освіти
МВ Кравчук
Порівняльно-правові дослідження, 2009
122009
Проблеми теорії держави і права: Навчальний посібник
МВ Кравчук
К.: Професіонал, 2004
122004
Правова система США
МВ Кравчук
Нора-Друк, 2004
112004
Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення
МВ Кравчук
Держава і право, 2010
72010
Організаційно-правові засади військового будівництва Західноукраїнської Народної Республіки
МВ Кравчук
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 34-41, 2003
72003
Уроки державотворення Української Центральної Ради: історикоправовий аспект
МВ Кравчук
Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ/редкол. МО …, 2012
62012
Правове регулювання будівництва Збройних Сил Центральної Ради
МВ Кравчук
Нова політика (фахове видання з історії і філософії), 35-40, 1997
61997
урокидвРжАвотвоPвння УкPАїнської цЕнтРАльної РАди
МВ Кравчук
6
Праворозуміння-важлива наукова проблема правового життя України
МВ Кравчук
Актуальні проблеми правознавства, 19-25, 2016
52016
Методологічні засади проведення історико-правового дослідження
М Кравчук
Психологія і суспільство, 69-80, 2009
52009
Армія в державотворенні Західноукраїнської Народної Республіки: організаційно-правові основи
М Кравчук
ТНЕУ, 2017
42017
Організаційно-правові засади формування Армії України в період Центральної Ради і Гетьманату: порівняльний-правовий аналіз
МВ Кравчук
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20