Підписатись
Юрій Поліщук
Юрій Поліщук
провідний науковий співробітник Інституту політичних і етненаціональних досліджень НАН України
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних об’єднань як фактор морального розвитку особистості
Ю Поліщук
Ю. Поліщук. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного …, 2003
912003
Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII–початок ХХ ст.)
ЮМ Поліщук
Бланк-Прес, 2013
262013
Євреї Волині: кінець XVIII-початок XX століття
ОМ Іващенко
Вид-во Волинь, 1998
131998
Житомирщина шляхами історії: краєзнавчі розвідки
ОМ Іващенко, ЮМ Поліщук
Житомир: Полісся, 1997
81997
Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичностей
ЮМ Поліщук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2013
52013
Боротьба царизму проти польського шкільництва у Правобережній Україні та заміна його на російську систему освіту (кінець XVIII–перша половина XIX століття)
Ю Поліщук
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2007
42007
Поняття суспільна консолідація у вітчизняному політологічному дискурсі
Ю Поліщук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2017
32017
Етносоціальні трансформації на Правобережжі України наприкінці ХVIII–на початку ХХ століття
Ю Поліщук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2014
32014
Російська влада та національні меншини Правобережної України в кінці XVIII–на початку ХХ століття: аналіз джерельної бази/Поліщук ЮМ
ЮМ Поліщук
Гілея: збірник наукових праць.–К.: Українська академія наук, 93-112, 2007
32007
ЗДІЙСНЕННЯ ПОШТОВИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ВОЛОСНИХ ПРАВЛІННЯХ ТАВРІЙСЬКОЇ ТА ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЙ НАПРИКІНЦІ ХІХ–НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
О Федорченко
Електронний історичний журнал Scriptorium nostrum, 177-187, 2018
22018
Суспільна консолідація як важливий фактор цивілізаційного вибору України
Ю Поліщук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2018
22018
Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об’єкт дослідження вітчизняних науковців
Ю Поліщук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2016
22016
Інтегрований АВС/VEN/частотний аналіз лікарських засобів для лікування гострої не госпітальної пневмонії в клінічних умовах
ТА Германюк, ЮМ Поліщук
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 169-175, 2015
22015
Модернізація як теоретичний концепт: витоки, становлення, сучасні виклики
Ю Поліщук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 0
2
Попереднє фітохімічне вивчення сировини ліхнісу корончатого (Lychnis coronaria (L.) Murray ex Desr.)
ЮМ Поліщук, ВВ Процька, НЄ Бурда
12020
Види суспільної консолідації у підходах вітчизняних дослідників
ЮМ Поліщук
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2018
12018
«ПОЛЬСЬКЕ ПИТАННЯ» В ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОГО ЦАРИЗМУ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХVШ-СЕРЕДИНА XIX СТ.)
ЮМ Поліщук
Інтермарум: історія, політика, культура, 168-182, 2018
12018
Мирон Кордуба та Археографічна комісія НТШ: співпраця на початку ХХ ст.
Ю Поліщук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2018
12018
Українська романтична історіографія у дослідженнях Мирона Кордуби
Ю Поліщук
Емінак, 84-91, 2017
12017
Раціоналізація витрат на антибіотикотерапію негоспітальної пневмонії в клінічних умовах
ТА Германюк, ЮМ Поліщук
Український біофармацевтичний журнал, 33-43, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20