Микола Морозов/ Николай Морозов / Morozov Mykola / Nykolai Morozov (ORCID: 0000-0002-1031-3324)
Микола Морозов/ Николай Морозов / Morozov Mykola / Nykolai Morozov (ORCID: 0000-0002-1031-3324)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделювання стану електрона у циліндричній квантовій точці з оболонкою
МВ Морозов, ЛВ Халанчук
Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки …, 2019
82019
Modelling the Electromagnetic Processes and Phenomena in Quantum-Sized Systems in the Course of Physical and Mathematical Support of Master’s Programs for the “Electric Power …
N Sosnickaya, M Morozov, L Khalanchuk, H Onyshchenko
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
72019
Моделювання кванторозмірних гетеросистем та методичне забезпечення курсу Фізичні основи інформаційних технологій
НЛ Сосницька, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 415-421, 2019
72019
Моделювання кванторозмірних гетероструктур у лабораторному практикумі з курсу "Фізичні основи сучасних інформаційних технологій"
НА Дьоміна, МВ Морозов
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2017
72017
Дифракція світла при відбитті від гармонічної гратки
НА Дьоміна, МВ Морозов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету 2 (Вип. 17 …, 2017
62017
Фізичні основи сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. посібник
НЛ Сосницька, НА Дьоміна, МВ Морозов, ГО Онищенко
52018
Modeling of Electron State in Quantum Dot Structures
N Sosnytska, M Morozov, L Khalanchuk
2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP), 1-5, 2020
42020
Відбиваючі дифракційні гратки з гармонічним рельєфом
НА Дьоміна, МВ Морозов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2015
42015
Моделювання процесу вимірювання гідромеханічних параметрів частинок в лазерній доплерівській інтерферометрії
МВ Морозов, СІ Мовчан
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наук. фах …, 2010
42010
Simulation and automatization of measurements process in laser interometry
NV Morozov
Functional Materials / Institute for Single Crystals 12 (1), 117-119, 2005
42005
Дослідження спекл-структури методом моделювання
МВ Морозов
Вісник Київського університету / КНУ ім. Т. Г. Шевченк, 401-406, 2004
42004
Математичне комп’ютерне моделювання квантово-механічних явищ та процесів
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, МВ Морозов, НВ Морозов, ЛВ Халанчук, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2020
32020
Технология контроля качества очистки сточных вод гальванического производства методом лазерной доплеровской интерферометрии /
СИ Мовчан, НВ Морозов
Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць / ХДТУБА, 245-249, 2008
32008
Визначення швидкості, ефективного діаметру і дзета-потенціалу частинок домішок методом лазерної доплерівської інтерферометрії
СІ Мовчан, МВ Морозов
Вісник Українського державного університету водного господарства та …, 2002
32002
Застосування супутникової геодезії у землеробстві
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, МВ Морозов, НВ Морозов, НА Дьоміна, ...
ТДАТУ, 2020
22020
Моделювання стану електронів у конічних квантових точках
НЛ Сосницька, ВІ Кравець, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, 100-107, 2019
22019
Моделювання сферичних та циліндричних квантових точок
НА Дьоміна, МВ Морозов
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2019
22019
Комп'ютерне моделювання при визначенні параметрів частинок домішок водних розчинів
СІ Мовчан, МВ Морозов
Енергозабезпечення технологічних процесів : матеріали 7-ї Міжнародної наук …, 2017
2*2017
Візуалізація розкладання періодичних функцій в ряд Фур’є засобами імітаційного комп’ютерного моделювання
МВ Морозов, ГО Онищенко
Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації …, 2016
22016
Дослідження сингулярностей хвильового фронту когерентного випромінювання при відбитті від шорсткої поверхні
МВ Морозов
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 40-44, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20