Follow
Roman Maydanyk Роман Андрійович Майданик
Roman Maydanyk Роман Андрійович Майданик
Професор права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Verified email at knu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Цивільне право: Загальна частина
РА Майданик
К.: Алерта 1, 472, 2012
1572012
Проблеми довірчих відносин в цивільному праві
РА Майданик
К.: Київський університет, 2002
842002
Договір про надання медичних послуг
Р Майданик
Медичне право, 1, 2010
652010
Речове право: підручник
РА Майданик
Київ: Алерта, 1102, 2019
612019
Розвиток приватного права України: монографія
РА Майданик
Pravova I︠E︡dnistʹ, 2016
572016
Принцип добросовісності в договірних зобов’язаннях
РА Майданик
532009
Аномалії в цивільному праві України
РА Майданик
К.: Юстиніан, 1008, 2007
452007
Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві
РА Майданик
автореферат дисертації доктора юридичних наук 12 (03), 2003
432003
Законодавство України в сфері охорони здоров’я: система і систематизація
Р Майданик
Медичне право, 63-74, 2013
422013
Місце зобов'язання в праві України
Р Майданик
Підприємництво, господарство і право, 3-6, 2006
332006
Цивільно-правова відповідальність
РА Майданик
Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення/Колектив …, 2013
282013
Квалификация способов защиты гражданских прав и интересов судом в Украине: теория и практика
РА Майданик
Альманах цивилистики: сборник статей, 107-147, 2011
272011
Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування
Р Майданик
Юридична Україна, 47-55, 2009
272009
Bonum requirements of the beneficiary in the corporate rights protection system in Ukraine: Implementing best practices
A Kostruba, RA Maydanyk, VV Luts
The Asian International Journal of Life Sciences 22 (1), 1-19, 2020
252020
Цивільне право України. Загальна частина: підручник
ОВ Дзера, НС Кузнєцова, РА Майданик
К.: Юрінком Інтер, 2010
252010
Спадковий договір у цивільному праві України
РА Майданик
Університетські наукові записки, 90-105, 2007
252007
Правова природа інституту іпотеки
РА Майданик
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право, 31-38, 2009
242009
Цивільні відносини: поняття та види
Р Майданик
Право України 8, 20-27, 2009
242009
Право державної власності
ІМ Кучеренко
Великий енциклопедичний юридичний словник, 673, 2007
242007
Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття)
РА Майданик
Українське комерційне право, 37-57, 2004
242004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20