Подписаться
Ніна Степанівна Степаненко, Нина Степаненко, Nina Stepanenko (orcid.org/0000-0002-0934-784X)
Ніна Степанівна Степаненко, Нина Степаненко, Nina Stepanenko (orcid.org/0000-0002-0934-784X)
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене pnpu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи
СВ Юшко
Фінанси України, 86-97, 2009
802009
Удосконалення критеріїв оцінки селекційних ознак у яєчному та м’ясному птахівництві
НВ Степаненко
Автореф. Канд. діс. Херсон, 2002
142002
Математичні моделі для комплексної оцінки батьківських форм бройлерних кросів
НВ Степаненко
Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. ХДАУ, 134-137, 2001
142001
Філософія мистецтва жити: концептуальні контури і освітні імплікації у суспільстві ризику
І Степаненко, Н Степаненко
Філософія освіти, 2013
92013
Часопис «Рідний Край»: духовні обшири українства
Н Степаненко
Полтава: ПП Шевченко РВ, 2011
92011
Особливості становлення професійно значущих якостей майбутніх менеджерів
НВ Степаненко
Вісник КІБіТ, 12-14, 2008
82008
Інтеграція України до Європейського Союзу: переваги та недоліки
НО Степаненко, ВО Степаненко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2018
7*2018
Інформаційні технології в екології
МІ Шерман, НВ Степаненко
Херсон, Україна:" Олді Плюс, 2011
72011
Розвиток туристичної діяльності України в умовах євроінтеграції
НО Степаненко
International relations, part “Economic sciences”, 2017
62017
Мистецтво жити у суспільстві ризику: філософсько-освітній вимір
НБ Степаненко
НБ Степаненко–Х, 2010
62010
Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх екологів в умовах аграрного університету/Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./кол. авт
МІ Шерман, НВ Степаненко
К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 7-10, 2008
62008
Моделювання і прогнозування живої маси птиці яєчних кросів
НВ Степаненко
Херсонський державний аграрний університет, 2002
62002
Реформування освіти і деякі нові підходи до вивчення української мови в школі
М Степаненко, Н Степаненко
Дивослово, 1999
51999
Леся Дичко–явище в українській музиці
Н Степаненко
Науковий вісник Національної музичної академії України імені ПІ Чайковського …, 0
4
Педагогічні засади створення навчального веб-ресурсу з дисципліни Інформатика і системологія для майбутніх екологів
МІ Шерман, НВ Степаненко, АВ Фельбуш
Інформаційні технології в освіті, 21-39, 2017
32017
Дотримання прав дитини в зоні військового конфілкту
А Француз, НВ Степаненко
Правничий вісник Університету «КРОК», 5-13, 2017
22017
Функціонування дієслівно-іменних конструкцій з просторовим значенням у сучасних російській та українській мовах
НС Степаненко
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 1996
21996
Використання методу біоіндикації для визначення якості питної бутильованої води
НВ Степаненко, ОО Кравченко, ЛП Кузьменко
12021
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЄЦЬ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ
НВ Степаненко
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 303-312, 2020
12020
Сучасні тенденції руху України до Європейського союзу
НО Степаненко, ОМ Кліменко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019
12019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20