Ганна Поспєлова
Ганна Поспєлова
доцент Полтавської державної аграрної академії
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Lectins of representatives of the Echinacea genus (Echinacea Moench). 1
SV Pospelov, A Pospelova
Some particularies of activity in ontogenesis Echinacea purpurea, 149-56, 2012
62012
Лектины представителей рода эхинацея (Echinacea Moench.). 2. Особенности активности в онтогенезе Echinacea purpurea (L.) Moench
СВ Поспелов, АД Поспелова
Химия растительного сырья, 2012
62012
Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса
СВ Поспєлов, ГД Поспєлова, СВ Нагорна
Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2016
52016
Качественная оценка сырья сортов эхинацеи селекции ПДАА
СВ Поспелов, ВН Самородов, АД Поспелова
Материалы междунар. науч. конф.«Инновационные подходы к изучению эхинацеи …, 2013
52013
Агроекологія: теорія та практикум
ВМ Писаренко, ПВ Писаренко, ВМ Самородов, МА Піщаленко, ...
" ІнтерГрафіка", 2003
52003
Вплив термінів зберігання на посівні якості та фітосанітарний стан насіння окремих видів роду Echinacea Moench.
СВ Поспєлов, НІ Нечипоренко, ГД Поспєлова
Полтавська державна аграрна академія, 2011
32011
Основні напрямки і підсумки досліджень біології лектинів у Полтавському державному сільськогосподарському інституті
СВ Поспєлов, ВМ Самородов, ГД Поспєлова
Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту, 42-47, 2001
32001
Видовий склад фітопатогенної флори насіння сої
ГД Поспєлова
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 44-48, 2015
22015
The Main Directions and Results of Research in Lectin Biology in Poltava State Agricultural Institute
SV Pospelov, VM Samorodov, GD Pospelova
Bul‐letin of the Poltava State Agricultural Institute 4, 42-47, 2001
22001
Вплив обробки ураженого насіння лектинмісткими екстрактами на шкодочинність летючої сажки та продуктивність ячменю
ВМ Писаренко, СВ Поспєлов, ГД Поспєлова
22000
Вплив біологічних препаратів на фітосанітарний стан насіння сої
МОО Поспєлова Г.Д., Бараболя О.В.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 37-42, 2018
12018
Моніторинг хвороб ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea (L.) Moench) у Лісостепу України
ГД Поспєлова
Наукові доповіді НУБіП України, 2015
12015
МІКРОФЛОРА НАСІННЯ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (sLYBUM MARIANUM (l.) GAERTN.)
АД Поспєлова
Науковий вісник НЛТУ України, 94-97, 2015
12015
Алелопатична дія лектинмістких екстрактів лікарських рослин
ГД Поспєлова, СВ Поспєлов
11997
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р.
ВВ Писаренко, АС Семигреєнко, ІІ Ноздрін, ТВ Дядик, ТВ Боровик, ...
2020
Вплив кліматичних чинників на сільське господарство
ОВ Бараболя, ГД Поспєлова, ГП Жемела
2020
ВIСНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ
ВВ Гангур, ВМ Сахацька, ДМ Шевніков, СВ Маслійов, НО Коржова, ...
2019
Fungistatic Properties of Lectin-Containing Extracts of Medicinal Plants
VV ONIPKO, MV SEMENKO
Natural Remedies for Pest, Disease and Weed Control, 91, 2019
2019
АГРОЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БІЛОЇ ГНИЛІ СОНЯШНИКУ
ММ Левченко, ГД Поспєлова, НП Коваленко
Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації …, 2019
2019
ШКІДЛИВІСТЬ ХВОРОБ ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ
ВБ Гирява, ГД Поспєлова, СВ Поспєлов
Збалансований розвиток агроекосистем України: сучасний погляд та інновації …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20